xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟหนุนฝึกทักษะ "ฟัง พูด อ่าน เขียน" ภาษาอังกฤษ กับโครงการ “Smart Kids” ใน ร.ร.คอนเน็กซ์ อีดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีพีเอฟหนุนฝึกทักษะ"ฟัง พูด อ่าน เขียน" ภาษาอังกฤษ กับโครงการ “Smart Kids” ใน ร.ร.คอนเน็กซ์ อีดี

"ก่อนที่จะมีโครงการ Smart Kids นักเรียนไม่แม่นยำเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่หลังจากที่โรงเรียนมีโครงการนี้ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น จาก Level 2 เป็น Level 4 หรือจากที่พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างไม่เป็นธรรมชาติ ตะกุกตะกัก ไม่สามารถพูดต่อเนื่องได้ สื่อสารตามโครงสร้างประโยคได้น้อย พัฒนาการสู่การพูดด้วยความเป็นธรรมชาติ มีความราบรื่น เข้าใจเป็นประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ได้ และสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค" น.ส.ประภาพร ผาจันทร์ คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Kids โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ เล่าถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากที่เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในโครงการ Smart Kids

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ อยู่ในพื้นที่ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 102 คน บุคลากรครู 8 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี และในปีการศึกษา 2565 (16 พฤษภาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้ดำเนินโครงการ Smart Kids
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน ภายใต้การบริหารโดยนายสมฤกษ์ แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ "Smart Kids เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย The Communicative Approach" ประกอบกับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์ อีดี จึงได้นำเสนอแผนการดำเนินโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากซีพีเอฟ ในปีการศึกษา 2565


คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า โรงเรียนมีเป้าหมายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เพิ่มขีดความสามารถ และจำนวนบุคลากรครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครบทุกชั้น จัดทำคู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางจัดการการสอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยเทียบเท่าโรงเรียนสองภาษา

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย The Communicative Approach ตั้งแต่ Step 1-6 ประกอบด้วย Step 1 (Warm Up) กล่าวทักทาย แนะนำตัว Step 2 (Ice Breaking) เล่นกม ร้องเพลง Step 3 (Presentation) ครูสอนคำศัพท์ สอนประโยคคำถามและคำตอบ Step 4 (Practice) นักเรียนฟังและฝึกพูดสื่อสาร Step5 (Wrap Up) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และ Step 6 Extra! Extra! กิจกรรมเสริมทักษะ

โครงการ Smart Kid โดยโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ มีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร MEP (English mini program) จัดแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ กิจกรรม one day one word one sentence ทุกวันหน้าเสาธง จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เป็นต้น


ด.ช.ธนวัฒน์ สีคราม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าประกวดในกิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้รับเกียรติบัตรที่มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และในงานเดียวกัน ด.ญ.ธัญญาภรณ์ เจิมขุนทด ชั้น ป.4 เช่นเดียวกันที่เป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling)ระดับชั้น ป.4-ป.6

"ผมชอบเรียนภาษาอังกฤษ คุณครูให้ผมเล่นเกมเขียนต่อคำศัพท์บนกระดานก่อนเรียน ผมชอบแข่งขันกัน สนุกดีครับ โดยเฉพาะเกม Crossword ผมกลับบ้านไปท่องคำศัพท์ก่อนมาเล่นที่โรงเรียนเสมอ พอผมรู้คำศัพท์ทำให้สามารถเขียนเรื่องจากภาพได้ ผมแข่งกับพี่ๆแต่ผมก็ได้รางวัลครับ ผมดีใจ อยากให้มีเข้าค่ายภาษาทุกปีเลยครับ" ด.ช.ธนวัฒน์ กล่าว

ด้าน ด.ญ.ธัญญาภรณ์ กล่าวว่า หนูชอบการเข้าค่ายภาษาอังกฤษค่ะ ชอบกิจกรรมวันภาษาอังกฤษที่มีแข่งขัน หนูฝึกเล่านิทาน ครูจัดแข่งขันภาษาอังกฤษที่โรงเรียน ในวันคริสต์มาส สนุกมาก และตอนที่พี่ๆ ซีพีเอฟมาเยี่ยม ร.ร.ของเรา หนูเป็นคนกล่าวต้อนรับ มีพี่ๆ น้องๆ ที่ช่วยกันแสดงนิทาน ขอขอบคุณพี่ๆ ซีพีเอฟที่สนับสนุนโครงการ Smart Kids ของโรงเรียนเรา พวกหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ


ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี มุ่งสร้างเด็กดี มีความสามารถ ตามเป้าหมายของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือก 9 โครงการ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบให้โรงเรียนอื่่นๆ มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ เกษตรอัจฉริยะ และวิชาชีพ โดยโครงการต้นแบบด้านวิชาการ ประกอบด้วย โครงการ Active Learning พัฒนาครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โครงการนัก Coding น้อย พัฒนาผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและรู้เท่าทันเทคโนโลยี โครงการ Smart-Kids English เรียนรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้านได้

ด้านเกษตรอัจฉริยะมีโครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ โครงการเกษตรผสมผสาน โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย โครงการขนมและเบเกอรี่ และโครงการเด็กช่างนักประดิษฐ์ ซึ่งในทุกโครงการ บริษัทฯ มองถึงผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับทั้งประสบการณ์และทักษะพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น