xs
xsm
sm
md
lg

"NT" ทำ MOU พิมานกรุ๊ปให้บริการอินเทอร์เน็ตโครงข่าย Single Last Mile

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - "NT"ทำ MOU "พิมานกรุ๊ป" ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในหมู่บ้านจัดสรร โครงการ “เบตต้าเฮ้าส์ โนนทัน 10 และหมู่บ้านสำราญบุรี” โดยผู้พักอาศัยทั้ง 2 โครงการสามารถเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการได้ทุกเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณกับโครงข่าย Single Last Mile


เช้าวันนี้ (24 ม.ค.) ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด สำหรับโครงการ “หมู่บ้าน เบตต้าเฮ้าส์ โนนทัน 10 และหมู่บ้านสำราญบุรี” ณ อาคารกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ตกลงร่วมมือกันในการให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ในรูปแบบการใช้โครงข่ายเดียว Single Last Mile สำหรับการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม ในโครงการหมู่บ้านเบตต้าเฮ้าส์ โนนทัน 10 และโครงการหมู่บ้านสำราญบุรี ของบริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด


โดยทาง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ติดตั้ง และบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตภายในโครงการแต่เพียงผู้เดียว พร้อมจัดให้มีหน่วยบริการโดยตรงเพื่อรับแจ้งเหตุเสีย หรือขัดข้องในการใช้บริการ โดยสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ทันทีที่หมายเลข 1888 ซึ่งเป็นศูนย์รับแจ้งในการให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโครงข่ายเดียว Single Last Mile เป็นการสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพียงโครงข่ายเดียวสำหรับการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งผู้พักอาศัยของโครงการสามารถเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการได้ทุกเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณกับโครงข่าย Single Last Mile ซึ่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะทำข้อกำหนดด้านคุณภาพและบริการหลังการขาย ค่าเช่าใช้บริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ขอเชื่อมต่อโครงข่าย Single Last Mile ตามเงื่อนไขที่ทำการตกลงกัน
การตกลงความร่วมมือกันในการใช้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ บมจ.โทรคมนาคม กับบริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด ในครั้งนี้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณอินเือร์เน็ตโครงข่าย Fiber Optic จากต้นทางถึงบ้านพักลูกค้า พร้อมโปรโมชัน ฟรีค่าติดตั้งมูลค่า 5,770 บาท ฟรีค่าอุปกรณ์ปลายทาง ONU 4 Port LAN มูลค่า 4,500 บาท ฟรีค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน มูลค่า 3,350 บาท กรณีผู้ใช้บริการเปิดใช้บริการ พร้อมโปรโมชัน NT MAX DFiber ระดับความเร็วสูงสุด 1000/500 Mbps. ค่าบริการรายเดือน 590 บาท

นอกจากนี้ ในขั้นตอนการเดินสายภายในเข้าบ้านลูกค้าจะใช้สายจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งาชาติ แทนสาย PVC เดิม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของโครงการ และยังช่วยเพิ่มทัศนียภาพภายในหมู่บ้านให้ดูสวยงาม โดยการจัดระเบียบสายที่เข้าในหมู่บ้านไม่ให้รกรุงรัง


กำลังโหลดความคิดเห็น