xs
xsm
sm
md
lg

ชาวสวนร้องมะพร้าวราคาตกต่ำนานนับปี ไร้หน่วยงานดูแล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมุทรสงคราม - ผูู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน ด้านชาวสวนร้องมะพร้าวราคาตกต่ำนานนับปี ยังไร้หน่วยงานเข้ามาดูแล

วันนี้ (16 พ.ย.) ที่โดมอเนกประสงค์ อบต.บางคนทีและยายแพง (ยุบรวม) หมู่ 7 อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการยังหน่วยงานภาครัฐของประชาชน อีกทั้งเพื่อรับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที
           
นายศิริศักดิ์ รองผู้ว่าฯ ได้แจ้งและกำชับให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันดูแลบุตรหลานเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมใส่หมวกนิรภัย เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และขอให้ทุกครัวเรือนช่วยกันเป็นจิตอาสาทำความสะอาดหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ตลอดจนช่วยกันเฝ้าระวังและเป็นหูเป็นตาผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปทำร้ายผู้อื่นตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆ
           
จากนั้นได้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.สมุทรสงคราม จำนวน 25 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชราในพื้นที่ จำนวน 100 คน ก่อนจะเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมออกหน่วยครั้งนี้ 
           
สำหรับปัญหาความเดือนร้อนและต้องการของชาว ต.บางคนที และ ต.ยายแพงนั้นได้แก่เรื่องกระแสไฟฟ้าตกบ่อยในพื้นที่หมู่ 1 ต.ยายแพง ติดกับหมู่ 2 และหมู่ 3 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเสียหาย ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางคนที แจ้งว่าได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อขอกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าพื้นที่บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
           
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องมะพร้าวผลราคาตกต่ำ ทั้งมะพร้าวอ่อน (มะพร้าวน้ำหอม) และมะพร้าวใหญ่ (มะพร้าวแกง) ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง และชาวสวนได้รับความเดือดร้อนมานานนับปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล และยังมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคไม่มีคุณภาพในพื้นที่หมู่ 1-9 ต.บางคนที และปัญหาเขื่อนกันตลิ่งทรุดตัวในพื้นที่หมู่ 1 ต.บางคนที ซึ่งรองผู้ว่าฯ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น