xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ จัดฝึกอบรม Smart Patrol เพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ (IUCN) และสมาคมผู้พิทักษ์ป่า (Thai Ranger Association) จัดฝึกอบรม Smart Patrol รุ่นที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่
 
วันนี้ (11 พ.ย.) ที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ต.ไทรโยค อ.อำไยค จ.กาญจนบุรี นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มอบหมายให้ นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  10-17 พ.ย.65 โดยมีนายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ หัวหน้าครูฝึก นายถิรายุ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค รวมทั้งนายประทีป มีคติธรรม เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เข้าร่วม
 
ทั้งนี้ นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และสมาคมผู้พิทักษ์ป่า (Thai Ranger Association) ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายในการฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ได้มีระเบียบวินัย และภาวะความเป็นผู้นำ
 
การฝึกฝนการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยการใช้อุปกรณ์ในงานลาดตระเวน และเทคนิคการลาดตระเวนให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนให้นำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดฝึกอบรมที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-17 พ.ย.65 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย.65 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-22 ธ.ค.65
 
งานป้องกันรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มุ่งเน้นเพื่อรักษาพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าที่นับวันจะเหลือน้อยลง เนื่องจากความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนประชากรที่มีความต้องการอย่างไม่จำกัด จึงทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนป่าไม้ลดลงและสัตว์ป่าถูกล่ามากขึ้น
 
ในปัจจุบัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีรูปแบบที่หลากหลาย และผู้กระทำผิดมีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมใช้ในการกระทำผิด ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาและป้องกันพื้นที่ทำได้เพียงเดินลาดตระเวนตรวจตราในพื้นที่ และผลักดันผู้ที่เข้ามากระทำผิดให้ออกจากพื้นที่อนุรักษ์ด้วยกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มียู่อย่างจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่
 
จากปัญหาที่เกิดขึ้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้นำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนป้องกันการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพจึงได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องรูปแบบการเก็บข้อมูลและโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสะดวกในการใช้งาน
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มีหน่วยงานที่มีการใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ จำนวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า จำนวน 4 หน่วยงาน โดยมีศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) คอยติดตามให้คำปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จึงร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และสมาคมผู้พิทักษ์ป่า (Thai Ranger Association) จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น