xs
xsm
sm
md
lg

ขอนแก่น Kick Off แพลตฟอร์มช่องทางร้องเรียนใหม่สุดไฮเทค Traffy Fondue

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - จังหวัดขอนแก่น Kick Off โครงการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยTraffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคอกชน และภาคประชาชน


วันนี้ (4 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดย "Traffy Fondue" โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลนครขอนแก่น, พ.ต.ท.หญิง อภิวรรณ ชูตระกูล รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลง

ในการนี้มี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังการแถลงข่าว

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่จังหวัดขอนแก่นจะได้เริ่ม Kick Off โครงการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดย Traffy Fondue เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาให้แก่ขอนแก่น เมืองของเราผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป


นายไกรสรกล่าวด้วยว่า Trafy Fondue เป็นนวัตกรรมที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมีหน่วยงานใช้งาน (ภาครัฐ และเอกชน) จำนวน 3,461 หน่วยงาน มีผู้ใช้งานในระบบจำนวน 242,254 บัญชี โดยในจังหวัดขอนแก่นมีหน่วยงานราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานแล้ว 251 หน่วยงาน

Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง มีข้อดีต่อผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนผู้ใช้และหน่วยงาน คือ 1. การเข้าถึง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากแอปพลิเคชัน LINE ที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และครอบคลุมผู้ใช้งานในทุกเพศทุกวัย 2. ระบบการใช้งาน ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกทั้งในส่วนของผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ การแจ้งเรื่องสะดวกเพียงระบุรายละเอียดปัญหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขพร้อมภาพถ่ายและตำแหน่งที่ตั้ง โดยไม่ต้องยืนยันข้อมูลตัวตน แจ้งเรื่องได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา 3. ความรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเรื่องร้องเรียนจะส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ในระบบของหน่วยงาน


สำหรับประโยชน์จากการใช้งาน Trafty Fondue มีดังนี้ 1. ลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อราชการของประชาชน 2. หน่วยงานทราบปัญหาหรือความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุม และได้ทราบเสียงสะท้อนของประชาชนต่อบริการภาครัฐ 3. การมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนทั้งประชาชนและหน่วยงานราชการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ 4. ประสิทธิภาพในการกำกับติดตาม สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที และตลอดเวลา (Real Time) และยกระดับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

"ขอเชิญชวนชาวจังหวัดขอนแก่นหรือประชาชนโดยทั่วไปเข้ามาใช้งาน Traffy Fondue เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาขอนแก่นบ้านของพวกเราทุกคนให้มีความเรียบร้อย น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาขอนแก่นให้สมกับเมืองอัจฉริยะต่อไป” นายไกรสรกล่าว และว่า

สำหรับหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ใช้งาน Trafty Fondue เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะได้มีการซักซ้อมให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวเสริมว่า ในส่วนของอำเภอเมืองขอนแก่นที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานในการมาแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่ผ่านมาจะมีการร้องเรียนในเรื่องถนนหนทางที่ชำรุดกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรามีศูนย์ดำรงธรรมที่มีหน่วยเฉพาะกิจพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยที่พี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องทำหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามา ให้นำแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งทำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในการแก้ปัญหา


กำลังโหลดความคิดเห็น