xs
xsm
sm
md
lg

พ่อเมืองขอนแก่นสั่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหายานรกให้เห็นผลภายใน 3 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - พ่อเมืองขอนแก่นลั่นภายใน 3 เดือนทุกภาคส่วนต้องร่วมแก้ปัญหายาเสพติดให้เห็นเป็นรูปธรรมตามแผน "พิทักษ์ ขอนแก่น" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวขอนแก่น สั่งตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารห้ามมั่วสุมยาเสพติดและห้ามเยาวชนเข้าใช้บริการ ตรวจเจอสั่งปิดอย่างเดียว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย กอ.รมน. ป.ป.ส. ปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ทั้งการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านค้า คาราโอเกะ ชุมชน รวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในทุกระดับ

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ในช่วง 3 เดือนนี้ได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนขอนแก่น ได้นอนหลับฝันดีให้มีความปลอดภัยในชีวิต ตามแผน "พิทักษ์ขอนแก่น" โดยจะดำเนินงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดฟื้นฟู เริ่มจากส่วนราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน


ต่อด้วยสถานบันเทิง ร้านอาหาร ชุมชน ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ห้ามไม่ให้มีเด็กเข้าไปใช้บริการ และไม่ให้มีการลักลอบมั่วสุมเสพยาเสพติดอย่างเด็ดขาด หากตรวจพบจะขอให้ปิดอย่างเดียว นอกจากนั้นให้เน้นการปิดล้อมตรวจค้นในทุกพื้นที่

"ในส่วนของงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ขอให้ทุกอำเภอได้ตรวจสอบพื้นที่สถานที่จัดงานไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหารรีสอร์ต ห้ามจัดกิจกรรมมั่วสุมโดยเด็ดขาด สถานที่จัดงานต้องมีความแข็งแรง ไม่มีการจุดดอกไม้ไฟ หรือประทัดยักษ์ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน" นายไกรสรกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น