xs
xsm
sm
md
lg

อพท.ดึงผู้แทน 27 องค์กรท้องถิ่นเรียนรู้มาตรฐาน STMS

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - อพท. ดึงผู้แทน 27 องค์กรท้องถิ่นเรียนรู้มาตรฐาน STMS เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นองค์กรตัวอย่างในด้านต่างๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. มอบหมาย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้การส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS) ปี 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

ดร.ชูวิทย์ กล่าวว่า อพท. ได้เชิญผู้แทนองค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว 27 องค์กร จาก 11 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นองค์กรตัวอย่างในด้านต่างๆ พร้อมกับใช้โอกาสนี้เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางมาตรฐานสากล และแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนศักยภาพชุมชน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์

ดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานการรับรองคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการนำสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนศักยภาพชุมชน ณ ชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี

นอกจากนั้น ยังได้เห็นตัวอย่างแนวทางความร่วมมือของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น