xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.ศรัทธาสมุทร สมุทรสงครามจัดทำประชามติ จบดรามาทรงผมที่ใช้บังคับมา 114 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมุทรสงคราม - จบปัญหาดรามาทรงผมนักเรียน ร.ร.ศรัทธาสมุทร โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ผลประชามติเห็นชอบทรงผมใหม่ท่วมท้น โรงเรียนเตรียมประกาศระเบียบใหม่หลังบังคับใช้มา 114 ปี

จากกรณีทรงผมนักเรียนที่เป็นข้อถกเถียงกันมานานหลายสิบปี ว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงระเบียบทรงผมหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มีนักเรียนกว่า 2 พันคน สภานักเรียนได้จัดให้มีการลงประชามติ เรื่องทรงผมนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร พ.ศ.2565 แทนระเบียบเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี 2451 หรือ 114 ปีมาแล้ว โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ปกครอง ครูเก่า ครูปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันแสดงความคิดเห็นจนครบนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้จัดให้มีการนับคะแนนประชามติดังกล่าว โดยนางวิไล ออกกิจวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร และนายพูลธวัช โกวิทานนท์ ประธานนักเรียน ร่วมกันเปิดหีบใบลงประชามติ มีนายสมชาย ถาวร นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนศรัทธาสมุทรวัดบ้านแหลม นายพงศธร ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร พร้อมคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน แบ่งเป็น 3 หน่วยนับคะแนน หน่วยแรกเป็นนักเรียนปัจจุบันใช้สิทธิ 2,068 คน หน่วยที่ 2 เป็นผู้ปกครอง 1,571 คน และหน่วยที่ 3 เป็นครูเก่า ครูปัจจุบันและศิษย์เก่า 169 คน รวม 3,808 คน

โดยใช้เวลานับนานกว่า 5 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่เห็นชอบให้เปลี่ยนทรงผมใหม่ด้วยคะแนนท่วมท้น แยกเป็นทรงผมนักเรียนชาย ม.ต้น เห็นชอบ 3,258 คะแนน คิดเป็น 85.55 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นชอบ 328 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 198 คะแนน บัตรเสีย 24 ใบ ทรงผมนักเรียนหญิง ม.ต้น เห็นชอบ 3,258 คะแนน คิดเป็น 85.21 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นชอบ 258 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 284 คะแนน บัตรเสีย 21 ใบ ทรงผมนักเรียนชาย ม.ปลาย เห็นชอบ 3,226 คะแนน คิดเป็น 84.71 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นชอบ 209 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 352 คะแนน บัตรเสีย 21 ใบ

นายพูลธวัช โกวิทานนท์ ประธานนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร กล่าวว่า ผลประชามติครั้งนี้ถือเป็นเอกฉันท์ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันให้ปรับเปลี่ยนทรงผมแบบใหม่ คือ นักเรียนชาย ม.ต้น ผมด้านข้างเป็นรองหวี ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร นักเรียนหญิง ม.ต้น ด้านข้างยาวเสมอลายคาง นักเรียนชาย ม.ปลาย เป็นรองทรงสูง เป็นต้น โดยเป็นไปด้วยความโปร่งใส กล่องลงคะแนนจัดเก็บอย่างดี จึงขอให้น้องๆ ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด

นายพงศธร ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กล่าวว่า จะนำผลประชามติครั้งนี้เข้าสู่คณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ความเห็นชอบออกเป็นระเบียบใหม่เรื่องทรงผม เพื่อมาใช้ร่วมกัน ลดความขัดแย้งอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับครู ที่จะมีสมาธิในการสอน และนักเรียนจะได้ตั้งใจเรียนไม่ฝักใฝ่เรื่องทรงผมอีก นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เรียกร้องสิ่งต่างๆ ต้องเคารพสิทธิและฟังเสียงผู้อื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมาก

สำหรับโรงเรียนศรัทธาสมุทร ชื่อเดิม โรงเรียนวัดบ้านแหลม เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2451 โดยตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2458 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแหลมวิทยาคม” ก่อนจะเปลี่ยนอีกเป็น “โรงเรียนศรัทธาสมุทร” และใช้ระเบียบทรงผมมาจนปัจจุบัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น