xs
xsm
sm
md
lg

IRPC เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา "เจ๊บุญชื่น"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ระยอง - IRPC เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming พร้อมเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ทั้งปีพร้อมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด “โซลาร์ลอยน้ำ”

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เผยถึง การเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือด้านความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming

รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าร่วมกัน เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนในพื้นที่ และเกษตรกรทั่วประเทศ
 
โดยใช้นวัตกรรมองค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากร IRPC ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น คลินิกหมอดิน โดยเกษตรกรผู้ชำนาญเรื่องดิน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ร่วมกับนักวิจัย IRPC ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ให้บริการตรวจสอบคุณภาพของดินด้วยเครื่องทดสอบสภาพดิน

และฟื้นฟูสภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิด ด้วยการนำนวัตกรรมปุ๋ยซิงค์ออกไซด์นาโน หรือ “ปุ๋ยหมีขาว” มาใช้เพื่อบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ช่วยฟื้นฟูพืชให้พร้อมมีผลผลิตได้ในฤดูกาลต่อไป


นอกจากนั้น ยังได้ออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนโซลาร์ลอยน้ำ ขนาด 5 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในการเพาะปลูก ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดและใช้ประโยชน์พื้นที่บ่อหรือแหล่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

โดยทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE ที่มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูง ซึ่งพร้อมเป็นต้นแบบและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

และยังมีเป้าหมายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนอีกด้วย


ขณะที่ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่า จ.ระยอง มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจำนวนมาก ด้วยแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตร

รวมทั้งมีนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming ถือเป็นต้นแบบความร่วมมือของชุมชนและเอกชนที่เห็นผลจับต้องได้ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องชุมชนเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรทั่วประเทศ


ด้าน นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว เจ้าของสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” เผยว่า ตนเองได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำการเกษตรผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ IRPC 

จนทำให้สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” เป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน IRPC Smart Farming ที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานยังมีกิจกรรมในเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” ที่ให้บริการเดินชมสวนผลไม้ เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชิมผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ผักปลอดสาร (organic) และอิ่มอร่อยผลไม้และอาหารแปรรูปที่สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากชุมชนบ้านยายดา ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น