xs
xsm
sm
md
lg

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ระยอง - อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี นำคณะเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ใน 3 พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิชัย ปิยพรธนา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรม (IRPC INNOVATION CENTER)

และได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) รวมทั้งโครงการศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน “สวนยายดา เจ๊บุญชื่น (IRPC Smart Farming)” ต. ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง


โดยทั้ง 3 พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ที่ประกอบด้วย เทศบาลตำบลชิงเนิน ต.ตะพง และ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง ล้วนได้รับการประเมินให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) ภายในปี 2565 นี้

สำหรับการศึกษาดูงานของคณะอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 แล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทยต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่ต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น