xs
xsm
sm
md
lg

อ่างทองใช้บ่อขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อ่างทอง “วราวุธ” รมว.ทส จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยใช้พื้นที่บ่อขยะเดิมสานต่อภารกิจในการลดก๊าซเรือนกระจก ชวนปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 15 พฤษภาคม

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่บ้านดอนปลาสร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ในพื้นที่บ่อขยะเก่าที่ฝังกลบดินแล้ว จำนวน 4 ไร่

นายวราวุธ กล่าวว่า ที่มาทำการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนั้น เพื่อยากแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า จังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพื้นที่ไม่มีพื้นป่าไม้ แต่สามารถเพิ่มเป็น พื้นที่สีเขียวได้ โดยใช้พื้นที่บ่อขยะเดิมนำมาปรับปรุง โดยนำดินมาถม ทำให้ในพื้นที่ 4 ไร่ ปลูกต้นไม้ได้ 1,010 ต้น เปรียบเสมือนปอดอีกแห่งหนึ่งของชาวอ่างทอง

พร้อมชวนคนไทยปลูกต้นไม้ และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสำคัญโดยการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรียน วัด และที่สาธารณะต่างๆ

โดยถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นงานสำคัญที่กรมป่าไม้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2481 จนถึงปัจจุบัน สำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพื่อเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป นายวราวุธ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น