xs
xsm
sm
md
lg

อุดรธานีตั้งเป้าเป็น “เมืองหลวงควาย” จัดงานวิถีคนวิถีควายอนุรักษ์ควายไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานี จัดงาน "วิถีคนวิถีควายสัญจร ในงานบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล 14-16 พ.ค.นี้ ตั้งเป้าให้จังหวัดอุดรธานีก้าวสู่การเป็น "เมืองหลวงควาย" ของประเทศไทย


เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่หนองศรีเจริญ บ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายกิตติภูมิ ดวงพรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเพ็ญ อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานี “วิถีคนวิถีควายสัญจร” โดยมีประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลบ้านธาตุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมงาน

นายพิพัฒน์ รอดชมภู นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานี ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเครือข่ายในระดับอำเภอ จำนวน 14 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกุดจับ อำเภอบ้านผือ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีธาตุ อำเภอไชยวาน อำเภอกู่แก้ว อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน อำเภอเพ็ญ และอำเภอหนองหาน ร่วมนำควายไทยเข้ามาประกวด ตั้งเป้าให้จังหวัดอุดรธานีมุ่งสู่ "เมืองหลวงควาย" ของประเทศไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย โชว์ควายสวยงาม ประกวดควายสวยงามเฉพาะควายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป เพศเมีย, ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป เพศผู้ ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 2 คู่ เพศเมีย, ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 2 คู่ เพศผู้


ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 1 คู่ เพศเมีย, ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 1 คู่ เพศผู้, การประกวดควายฟันน้ำนมเพศเมีย, ประเภทการประกวดควายฟันน้ำนมเพศผู้, ประเภทการประกวดควายฟันน้ำนมจูเนียร์ ความสูงไม่เกิน 140 ซม. เพศเมีย และประเภทการประกวดควายฟันน้ำนมจูเนียร์ ความสูงไม่เกิน 140 ชม. เพศผู้ ควายเข้าประกวดกว่า 100 ตัว และโชว์ควายสวยงาม มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยในการสืบสาน รักษา ต่อยอดรายได้สายพันธุ์ที่ดี เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงควาย ในวิถีเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน และจะมีพิธีอัญเชิญม้าคำไหล ณ บริเวณลานเจดีย์พระศรีมหาธาตุวัดศรีเจริญ โพนบก, พิธีบายศรีสู่ขวัญปู่ม้าคำไหล, รำถวายพระศรีมหาธาตุ และนำบั้งไฟถวายปู่พระศรีมหาธาตุ บั้งไฟปูม้าคำไหลไปยังฐานจุด และจุดบั้งไฟถวายปู่ม้าคำไหล ณ ฐานจุดบั้งไฟ โดยมีเกษตรกรเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยทั้ง 14 อำเภอเข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น หญ้า และมีการจำหน่ายน้ำเชื้อควายพันธุ์ดี ผลผลิตของชุมชน ให้มีรายได้ พร้อมทั้งโรงแรม รีสอร์ต ที่พัก ร้านอาหาร เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดโดยเคร่งครัด

นายกิตติภูมิ ดวงพรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเพ็ญ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้ว่าการจัดงานในปีนี้จะลดระดับการจัดงานลง เนื่องจากเราต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทางผู้จัดยังได้เล็งเห็นถึงวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรผู้อนุรักษ์ควายไทย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตกรไทย เป็นการสร้างรายได้


“ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานี "วิถีคนวิถีควายสัญจร" ทำให้ทราบถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ขอให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” นายกิตติภูมิกล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น