xs
xsm
sm
md
lg

ป่วยโควิดยังสูง!มุกดาหารเลื่อนการเปิดด่านสะพานฯ/ท่าเทียบเรือออกไปไม่มีกำหนด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มุกดาหาร– ชะลอการเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต ) และท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมือง จากเดิมกำหนดวันที่ 1 เม.ย.65 ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองฝั่งมีแนวโน้มป่วยเพิ่มสูงขึ้น


จากกรณีก่อนหน้านี้จังหวัดมุกดาหาร โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกประกาศความพร้อมเปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และด่านประเพณี ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยล่าสุดในที่ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมในกรณีการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ-ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

โดยกำหนดมาตรการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) เรือขนเฉพาะสินค้า 2) เรือขนสินค้าพร้อมผู้โดยสาร และ 3) รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถโดยสารระหว่างประเทศผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) นั้น
ปรากฏว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขตนั้น ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น

ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 43) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2565 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 24) ที่กำหนดให้จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นผลให้วันที่ 1 เมษายน 2565 ต้องชะลอการเปิดด่าน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ) ต่อไป..


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น