xs
xsm
sm
md
lg

“สุชัย” นำ กมธ.การปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ติดตามงานพื้นที่ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน อบจ.ขอนแก่น พร้อมรับฟังข้อปัญหาของท้องถิ่น เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมโครงการและการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


เช่น โครงการพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โครงการอุทยานธรณีขอนแก่น โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่นและโครงการประชารัฐร่วมใจ บำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาทในการดำเนินงานพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีจำนวน 248 แห่ง มาอยู่ในการดูแล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง


จากนั้นคณะกรรมาธิการการปกครองได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น โดยคณะได้กราบสักการะพระพุทธรูปศากยมุนีศิริมงคล (พระประธาน) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น