xs
xsm
sm
md
lg

ห่วงน้ำทะลักเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ระดับกักเก็บใกล้แตะ 80% สั่งเร่งระบายวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ห่วงน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์กว่าวันละ 100 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุดระดับน้ำกักเก็บถึง 1,797 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 73.93 ของความจุอ่าง ทั้งยังมีน้ำเข้าต่อเนื่อง ล่าสุดสั่งเพิ่มระบายน้ำวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มจนถึงวันละ 35 ล้าน ลบ.ม.

นายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมาจาก 2 ทาง คือ แม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ และลำน้ำพรม-ลำน้ำเชิญ ที่มาจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งน้ำจากบางพื้นที่ของจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลเข้าวันละกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้เขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,797 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73.93 ของความจุอ่าง สามารถรับน้ำได้อีก 634 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะเดียวกันยังมีน้ำเหนือที่จะไหลเข้าเขื่อนอีกมาก
ทั้งนี้ ผลการประชุม มีมติเห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มได้สูงสุดที่วันละ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยให้เพิ่มระบายในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เฉลี่ยเพิ่มวันละไม่เกิน 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อไม่ให้ลำน้ำพองเอ่อล้นตลิ่ง รวมทั้งพนังกั้นน้ำได้รับความเสียหาย ซึ่งจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน และพื้นที่การเกษตรทั้งสองฝั่งลำน้ำพองถูกน้ำเอ่อท่วมเป็นบริเวณกว้างเหมือนในปี 2560 ที่ผ่านมา


สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.ขอนแก่น ยังคงขยายวงกว้าง น้ำในแม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิเอ่อท่วมพื้นที่อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่ และเริ่มท่วมมาถึงพื้นที่อำเภอชนบท ขณะที่น้ำจากลำน้ำพรม-ลำน้ำเชิญ ซึ่งเอ่อท่วมอำเภอภูผาม่าน, อำเภอชุมแพ, อำเภอหนองเรือ และอำเภอภูเวียง น้ำจะไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น