xs
xsm
sm
md
lg

จ.ปทุมฯ เตือน ปชช.พื้นที่เสี่ยงริมน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใกล้ชิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และทุกอำเภอ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกำชับผู้อำนวยการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม พร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้ความช่วยเหลือประชาชน