xs
xsm
sm
md
lg

“แม่กำปอง” ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโควิด-19 พร้อมรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐาน SHA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ปธ.การท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ “แม่กำปอง” ประกาศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้การให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน SHA เน้นย้ำเป็นพื้นที่ปลอดโควิด-19 เนื่องจากมาตรการและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่จนทำให้ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อ


นายธีรเมศธ์ ขจรพัฒนภิรมย์ หรือพ่อหลวงพรหมมินทร์ พวงมาลา อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประธานการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์แม่กำปอง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวบ้านแม่กำปองเป็นอย่างมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้นที่แวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยว โดยในช่วงที่ผ่านมาประชาชนในหมู่บ้านได้หันกลับไปทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ทำอยู่เดิม

อย่างไรก็ตาม บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เลย ด้วยมีมาตรการและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ป้องกันและระมัดระวังตนเอง มีการตั้งจุดคัดกรองทางเข้า-ออกหมู่บ้าน และขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่เดินทางออกนอกพื้นที่หากไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เปิดให้บริการที่พัก หยุดการให้บริการในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง

ทั้งนี้ ภายหลังจาก ศบค.ได้มีการผ่อนคลายกิจกรรมมากขึ้น บ้านแม่กำปองจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ภายใต้การให้บริการของร้านค้า ที่พักที่ได้มาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว


กำลังโหลดความคิดเห็น