xs
xsm
sm
md
lg

ม.ขอนแก่นคืนค่าเทอมนักศึกษาแล้วกว่า 95 ล้านบาท ใครยังไม่ได้รอรอบถัดไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ม.ขอนแก่นคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนลด 20% ให้นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์รอบแรกไปแล้วเมื่อ 20 ส.ค. จำนวน 24,150 คน เป็นเงินรวม 95,609,286.50 บาท ที่เหลือรอรับคืนเงินโอนรอบถัดไป


ภายหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 คือ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ร้อยละ 50 (ต้องยืนยันตัวตนในการรับสิทธิ์) โดยเป็นส่วนลดจากรัฐ (สูงสุด 30%) ส่วนลดจากมหาวิทยาลัย (สูงสุด 20%) นอกจากนี้ยังได้ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 2.1 ผัดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และหากมีความจำเป็นสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีก 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี ฯลฯ

ล่าสุด รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังจากที่นักศึกษาได้เริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์จนถึงวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ความว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นักศึกษาทุกระดับได้เริ่มมีการลงทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆ


สำหรับส่วนลด 20% ของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขอคืนรอบแรก (สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินครบ) โดยมหาวิทยาลัยได้โอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาแต่ละคนไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 จำนวน 24,150 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 95,609,286.50 บาท (เก้าสิบห้าล้านหกแสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยอดนี้รวมนักศึกษาต่างชาติจำนวน 135 คนด้วย โดยนักศึกษาที่เหลือมหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ในรอบถัดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น