xs
xsm
sm
md
lg

สระบุรีเปิด รพ.สนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ รองรับผู้ป่วยได้ 450 เตียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สระบุรี - ผู้ว่าฯ สระบุรี แถลงสถานการณ์และมาตรการจัดการโรคติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสมจนถึงวันนี้เกือบ 5,000 ราย พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ สามารถรองรับผู้ติดป่วยได้ 450 เตียง

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่โรงเก็บอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ พื้นที่ จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.อุดม แก้วมหา ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พล.ต.มนัส จันดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พล.ต.คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผู้บังคับการทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวการสถานการณ์และมาตรการจัดการโรคโควิด-19 ของจังหวัดสระบุรี และเปิดโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนถึงขณะนี้ในจังหวัดสระบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จำนวนเกือบ 5 พันราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 30 ราย และการระบาดยังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระจายไปทุกพื้นที่

สาเหตุหลักที่การระบาดในช่วงเดือนนี้รุนแรงมากกว่าที่ผ่านมา เพราะเชื้อไวรัสที่ระบาดตอนนี้เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลตา หรือสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งมีความสามารถในการแพร่กระจายและสร้างความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นี้ได้แทรกซึมเข้าไปยังทุกพื้นที่ โรงงาน ห้างร้าน ตลาด ชุมชน และในครัวเรือน ผ่านทางการรวมกลุ่ม การทำกิจกรรม การประกอบอาชีพ การพบปะสังสรรค์และการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล

จังหวัดสระบุรีได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและมูลนิธิกู้ชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรสื่อมวลชนทุกสาขา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งกำลังคน กำลังสมอง เทคโนโลยีและงบประมาณ ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกำหนดและดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างระบบเศรษฐกิจและสาธารณสุขอย่างเข้มข้น


"มาตรการที่สำคัญในตอนนี้ของจังหวัด คือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อให้ดีที่สุด ลดการแพร่ระบาดให้น้อยที่สุด และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ จังหวัดสระบุรี ได้เพิ่มศักยภาพและขยายบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลหอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ใช้สถานที่ของโรงแรม รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง สามารถดูแลผู้ติดเชื้อรวมกันได้ประมาณ 1,500 คน"

นอกจากนี้ ในทุกอำเภอมีการจัดสถานที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชนอีก 13 แห่ง จำนวน 382 เตียง และมีระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน และในขณะนี้ยังได้เปิดช่องทางเพื่อประสานงานรองรับคนสระบุรีกลับสู่บ้านเกิด ผ่านช่องทางคนสระบุรี ไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือคนสระบุรีที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดและที่ยังเข้าไม่ถึงบริการให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพถึงแม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว


จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ จังหวัดสระบุรีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลที่ใช้สถานที่ของโรงแรม สถานที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชน และการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่บ้าน ซึ่งจะสามารถดูแลผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 1,000 คน ซึ่งโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์แห่งนี้ถือเป็นโรงพยาบาลสนามหลักที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาครั้งนี้ และด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ มลฑลทหารบกที่ 18 ศูนย์การทหารม้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บริษัท TOT การไฟฟ้าสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และอีกหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณจำนวน 8.5 ล้านบาท จึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโรงจอดอากาศยาน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ทั้ง 3 โรงนี้อย่างเร่งด่วน จนสำเร็จลุล่วง พร้อมใช้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานเพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อจำนวนรวม 450 เตียง


ด้าน พล.ต.อุดม แก้วมหา ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กล่าวว่า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ยินดีช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หลังจากได้รับการประสานจากจังหวัด ได้ร่วมกันหาสถานที่จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม จัดกำลังพลเข้าร่วมดำเนินการ พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนให้ใช้แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. เป็นจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การระบาดระลอกนี้รวดเร็วและรุนแรงมากจนตั้งตัวไม่ทัน แต่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...