xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีเปิดศูนย์สงเคราะห์ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขาดแคลน ในวัดเขต อ.เมือง 2 แห่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (19 ก.ค.) ที่ศรีสุทธาวาส ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขาดแคลน และเวลาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางไปที่วัดดงสวอง ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี เพื่อประธานเปิดศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขาดแคลนเป็นแห่งที่ 2

ทั้งนี้ ตามพระปรารภสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่วัดและประชาชนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นสาธารณสงเคราะห์ตามบทบาทหน้าที่ของวัดและชุมชนที่พึงมีต่อกัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย เป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งยามสุขและยามทุกข์ เป็นขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือและผู้ยากไร้ที่ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ส่วนราชการ อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนได้ร่วมกันบริจาคหีบศพ และปัจจัยสนับสนุนให้แก่วัดดงสวอง เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขาดแคลน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดส่องสำรวจตรวจตราวัดในปกครองอย่างใกล้ชิดว่ามีข้อขัดข้อง หรือความยากลำบากในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่เพียงใด พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่วัดและประชาชนที่ประสบความยากลำบากในเบื้องต้นตามกำลังความสามารถ ทั้งในกรณีเจ้าภาพศพเป็นผู้ขาดแคลน ให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศพ และเชื้อเพลิงปลงศพทุกราย แล้วให้นำความกราบทูลฝ่าพระบาท เพื่อโปรดประทานอนุเคราะห์ต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...