xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ลงนามแล้ว! อบจ.แม่ฮ่องสอนจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวล็อตแรก 11,000 โดส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แม่ฮ่องสอน - ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนลงนามแล้ว ไฟเขียว อบจ.แม่ฮ่องสอนเดินหน้าจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 11,000 โดสให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรก


นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง รับรองการขอจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตัวเลือก สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้ ตามมติที่ประชุมฯ

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงรับรองว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การบริหารงานของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ. มีความจำเป็นในการขอจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มภาคธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากลักษณะการทำงานที่ต้องสัมผัสกับการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มภาคธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น 5,000 คน และร่วมบริจาคให้กลุ่มด้อยโอกาส 400 คน กลุ่มพระและนักบวช 100 คน รวมทั้งหมด 5,500 คน โดยสั่งจองวัคซีนจำนวน 11,000 โดสเป็นล็อตแรก และตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนไว้ 40 ล้านบาท เพื่อทยอยจัดซื้อให้จนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น