xs
xsm
sm
md
lg

สภาเมืองพัทยาไฟเขียวงบ 67 ล้านบาท จ้างเอกชนจัดการระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันน้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - สภาเมืองพัทยาไฟเขียวงบ 67 ล้านบาท จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำรุงรักษาการบริหารจัดการระบบบำบัดนำเสียและการระบบป้องกันน้ำท่วมพัทยา นาเกลือ๙และนาจอมเทียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาเมืองพัทยา ได้จัดให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

โดยฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา และนาเกลือ

พร้อมจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่นาจอมเทียน ภายใต้งบประมาณ จำนวน 67,162,000 บาท


ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พัทยา และนาเกลือ และจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่นาจอมเทียน งบประมาณ 67,162,000 บาท

ขณะที่ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำนักการช่างสุขาภิบาล ได้จัดจ้างเอกชนดำเนินการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พัทยาและนาเกลือ รวมทั้งจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน เป็นระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

โดยระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา เป็นระบบที่มีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์จำนวนมากที่มีมูลค่าสูง ซึ่งระบบการทำงานที่ซับซ้อนตลอด 24 ชั่วโมง จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในจำนวนที่เหมาะสมต่อภารกิจและปริมาณงาน


ขณะที่ปัจจุบัน สำนักการช่างสุขาภิบาล มีเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาชีพที่ต้องการไม่เพียงพอจึงทำให้ดำเนินงานมีข้อจำกัด จนต้องจ้างเหมาเอกชนเข้าดูแล เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำขอบเขตเงื่อนไขและข้อกำหนด (TOR) ของการจัดจ้างได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการจ้างงานระยะสั้นจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงต่อพนักงานในองค์กรของผู้รับจ้าง

ส่วนการจ้างในระยะเวลาที่ยาวนานเกิน 2 ปีงบประมาณ อาจทำให้ผู้รับจ้างประสบกับปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคตจนไม่สามารถประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแลงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

“ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นอาจทำให้เมืองพัทยาได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พัทยาและนาเกลือมีประสิทธิภาพ จึงเห็นว่าระยะเวลาการจ้าง 2 ปีงบประมาณเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม” รองนายกเมืองพัทยา กล่าว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น