xs
xsm
sm
md
lg

“เพชรบูรณ์” สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด กลับเข้าโหมดเรียนออนไลน์อีกรอบถึงสิ้นเดือนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบูรณ์ - เปิดเทอมมาเจอเด็กนักเรียนบางโรงเรียนติดโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อเพชรบูรณ์ สั่งปิดเรียนแบบ On Site ทั้งจังหวัดอีกรอบ ไม่เว้นศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุ สวนสนุกในห้างจนถึงสิ้นเดือนนี้


นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่หลายอำเภอ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ Onsite ทั้งหมด

แต่ให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น Online, On demand, On hand, On air ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่งตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่เป็นการประจำ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่มีการเข้าออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้ว

นอกจากนั้น ยังมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติ โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน งดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าต่างๆ อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นได้มีบางโรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอบแบบ onsite ปรากฏว่าได้มีนักเรียนบางคน (ผู้ป่วยรายที่ 200) ซึ่งไปอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน เมื่อเปิดเทอมจึงได้เดินทางกลับมาในพื้นที่ ต่อมา ตรวจพบว่าป่วยติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนั้น ยังมีนักเรียน (ผู้ป่วยรายที่ 199) ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หล่มสัก ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนได้เดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อเปิดเรียนจึงได้ไปโรงเรียนตามปกติ แต่ต่อมาพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน ทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิดโรงเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วันอีกด้วย หลังจากนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ออกประกาศปิดการเรียนการสอบแบบ onsite ทั้งจังหวัด

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยสะสม 210 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายแล้ว 164 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน 42 ราย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น