xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” ติดตามฉีดวัคซีนโควิดบุรีรัมย์ เตรียมรับเปิดเมืองท่องเที่ยว ยันจัดสรรวัคซีนทุกจังหวัดเท่าเทียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บุรีรัมย์ - “อนุทิน” นำทีมกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่บุรีรัมย์ เร่งรัดให้ครอบคลุมเป้าหมาย เตรียมพร้อมก่อนเปิดเมืองท่องเที่ยว 1 ต.ค.นี้ เป้าหมายร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ยันจัดสรรวัคซีนให้ทุกจังหวัดอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

วันนี้ (13 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมละติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมรับการเปิดเมืองท่องเที่ยว โดยนายอนุทินได้เดินทางไปยังสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต พบปะกับ อสม. ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรกๆ เช่นกัน


จากนั้นได้เข้าห้องประชุม ชมวิดีทัศน์ "เปิดเมืองบุรีรัมย์อย่างปลอดภัย มั่นใจด้วยวัคซีน" พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบและส่งมอบบัตรประกันสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและรับฟังนโยบายควบคุมโรค และเปิดเมืองบุรีรัมย์ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และแนวทางควบคุมโรคและการบริหารวัคซีน โดย นายแพทย์ทพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

จากนั้น นายอนุทินได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตามผลการควบคุมโรคและการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของชาวบุรีรัมย์ หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ และสอดรับโครงการ “1 ตุลาคม 2564 ทัวร์เที่ยวไทย โดยไม่กักตัว” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งได้เดินเยี่ยมและพบปะสอบถามประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนด้วย


นายอนุทินกล่าวถึงการติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดบุรีรัมย์ ว่า จากการที่มีการระบาดหลายพื้นที่เกือบทุกอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีมาตรการควบคุมโรคและในระยะยาวนั้น การป้องกันการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่ง คือ ประชาชนต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัด จำนวน 1,120,562 คน ซึ่งในการติดตามเยี่ยมครั้งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะได้รับทราบผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ว่าสามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และเปิดโอกาสให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่และส่วนกลางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การปรับตามแนวทางการควบคุมการระบาดที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของจังหวัด


ในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10,196 กรมธรรม์ แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีและปรารถนาดีต่อผู้ให้บริการเป็นความภาคภูมิใจของคนกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมยืนยันมีการจัดสรรวัคซีนให้ทุกจังหวัดอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสูตรการจัดวัคซีนให้แต่ละจังหวัดอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นสูตรการหารเฉลี่ย จะมีการปรับแค่ในเรื่องของปัจจัยเสี่ยง ดังนั้นทุกจังหวัดก็จะได้รับวัคซีนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อนำไปฉีดให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมมากที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น