xs
xsm
sm
md
lg

“นายกโนนดินแดง” จ่อหารือกรมศิลป์ขอทับหลังกลับคืน “ปราสาทหนองหงส์” พร้อมทุ่มงบผุดพิพิธภัณฑ์รองรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บุรีรัมย์ - นายกเทศมนตรีโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์เตรียมเข้าพบกรมศิลปากรเพื่อหารือเสนอขอ “ทับหลังพระยมทรงกระบือ” ของจริงกลับมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ตามคำเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ เผยพร้อมทุ่มงบสร้างพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรักษาและทำบันทึกประวัติให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ร่วมอนุรักษ์ หลังร่วมกันต่อสู้เรียกร้องทวงคืนมานานกว่า 5 ปี

วันนี้ (30 พ.ค.) นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เตรียมเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางในการยื่นขอ “ทับหลังพระยมทรงกระบือ” ของจริงที่ถูกโจรกรรมไปจากปราสาทหนองหงส์ไปจัดแสดงอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แล้วได้กลับคืนมายังประเทศไทย ให้นำกลับมาไว้ยังปราสาทหนองหงส์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เหมือนเดิมตามคำเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนคนโนนดินแดง และชาวบุรีรัมย์ ที่ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องทวงคืนมานานกว่า 5 ปี


ทั้งเชื่อว่าหากได้ทับหลังของจริงกลับมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์จะส่งผลดีหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาชมทับหลังของจริง จะทำให้ประชาชนคนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย

นายสมชัยกล่าวว่า หากกรมศิลปากรอนุญาตให้นำทับหลังพระยมทรงกระบือของจริงมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ตามที่ประชาชนคนในพื้นที่เรียกร้อง ทางเทศบาลฯ จะเสนอของบประมาณเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ที่บริเวณปราสาทหนองหงส์เพื่อจัดเก็บรักษาทับหลังของจริงดังกล่าว รวมถึงจะได้ทำเรื่องขอวัตถุโบราณอีกหลายชิ้นที่เก็บไว้ยังสถานที่ต่างๆ กลับคืนมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย เชื่อว่าบริบทของสภาพพื้นที่ รวมถึงศักยภาพและงบประมาณของพื้นที่สามารถที่จะดูแลรักษาวัตถุโบราณดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ยังมีแนวคิดจะจัดทำบันทึกประวัติความเป็นมาของทับหลังชิ้นดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชน และอนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้และเข้ามาศึกษา เพื่อเกิดจิตสำนึกหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์วัตถุโบราณดังกล่าวให้คงไว้ชั่วลูกหลานสืบไปด้วยทับหลังพระยมทรงกระบือ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปราสาทหนองหงส์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...