xs
xsm
sm
md
lg

มากสุดในอีสาน! โคราชพบป่วยโควิดพุ่งอีก 22 รวมเป็น 39 ราย ผู้ว่าฯ สั่งปิดรวดสถานบริการ-บันเทิง-อาบอบนวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สสจ.นครราชสีมาเผยโคราชพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งอีก 22 ราย รวมเป็น 39 ราย มากที่สุดในภาคอีสาน เผยกระจายในพื้นที่ 9 อำเภอ และอยู่ระหว่างการสอบสวนไทม์ไลน์ ขณะผู้ว่าฯ โคราชสั่งปิดรวดสถานบริการ สถานบันเทิง และอาบอบนวด ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน

วันนี้ (10 เม.ย.) เพจศูนย์โควิด 19 โคราช ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของ จ.นครราชสีมา ล่าสุดว่า วันนี้ จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีกจำนวน 22 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลทางระบาดเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่รวมเป็น 39 ราย ยังรักษาอยู่โรงพยาบาลทั้ง 39 ราย


ทั้งนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดกระจายอยู่ในพื้นที่ 9 อำเภอจาก 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 1. อ.เมืองนครราชสีมา 24 ราย, 2. อ.สูงเนิน 4 ราย, 3. อ.ชุมพวง 4 ราย, 4. อ.โนนไทย 1 ราย, 5. อ.พิมาย 2 ราย, 6. อ.ด่านขุนทด 1 ราย, 7. อ.สีคิ้ว 1 ราย, 8. อ.ปักธงชัย 1 ราย และ อ.ปากช่อง 1 ราย

จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาได้ประชาสัมพันธ์ด่วนมาก ขอความร่วมมือประชาชนให้รักษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา, เว้นระยะห่างทางสังคม, หมั่นล้างมือ, หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่แออัด, งดเดินทางไปในที่ที่มีคนหนาแน่น, วัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ และสแกนไทยชนะ


ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามออกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3999 /2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย

ระบุว่า ด้วยปรากฏว่าเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 17 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยทั้ง 17 รายมีความเกี่ยวพันกับสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ

โดยผู้ติดเชื้อหลายรายได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบกับสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ เป็นสถานที่ซึ่งมีประชาชนรวมตัวกันอย่างหนาแน่น เหตุดังกล่าวอาจทำให้มีการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในจังหวัดนครราชสีมาได้


อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 1 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 45/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงให้ปิดสถานที่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราว ดังนี้
1. สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
2. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
3. สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
4. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิตตามมาดรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ท.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...