xs
xsm
sm
md
lg

เมืองกาญจน์ติดโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มอีก 1 ราย พบไทม์ไลน์เที่ยวผับย่านทองหล่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - เมืองกาญจน์ติดโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสมเป็นรายที่ 8 หลังจากห่างหายไปนาน 73 วัน พบไทม์ไลน์เที่ยวผับย่านทองหล่อ ด้านนายก อบต.หินดาด ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมงดให้บริการพุน้ำร้อนหินดาด

วันนี้ (4 เม.ย.) นายยุทธนา อิ่มประสิทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินดาดด้วยเหตุพิเศษ

ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของเด็กนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาศัยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 59 (2) ประกอบกับระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และข้อ 7
วรรคหนึ่ง (3) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.3/ว 10


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินดาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ในระหว่างปิดเรียนให้ นักเรียนและผู้ปกครองต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป ทั้งนี้ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 และนอกจากนี้ อบต.หินดาด ยังได้ประกาศปิดให้บริการพุน้ำร้อนหินดาด แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีก 1 แหล่งด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายที่ 8 ของจังหวัดกาญจนบุรี นับตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่ พบว่า ผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 31 ปี โดยวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 15.00 น.ขับรถไป กทม.พักบ้านแฟน วันที่ 27 มี.ค.เวลา 19.00 น.ไปงานแต่งงานที่โรงแรมย่านทองหล่อ เวลา 23.50 น.ไปผับย่านสุขุมวิท 24 เวลา 00.40 น.ไปร้านย่านทองหล่อ เวลา 02.40 น.กลับบ้านแฟน

วันที่ 28 มี.ค.64 เวลา 14.30 น.ไปร้านอาหารย่านศรีนครินทร์ เวลา 16.20 น.ไปห้างสรรพสินค้าย่านบางนา เวลา 18.30 น.ไปร้านนวดย่านบางนา เวลา 22.00 น.ขับรถกลับจังหวัดกาญจนบุรี พักที่บ้าน อ.เมืองกาญจนบุรี

วันที่ 29 มี.ค.64 เวลา 10.00 น.กินข้าวใกล้แยกวังสารภี เวลา 11.00 น.ขับรถไป จ.ลพบุรี เวลา 16.00 น.เดินทางไปร้านอาหารและพักที่โรงแรมใน จ.ลพบุรี
วันที่ 30 มี.ค.64 กลับจาก จ.ลพบุรี เริ่มมีอาการป่วย นอนพักที่บ้านอำเภอทองผาภูมิ วันที่ 31 มี.ค.ถึงวันที่ 1 เม.ย.64 นอนพักที่บ้านอำเภอทองผาภูมิ วันที่ 2 เม.ย.64 ตรวจหาเชื้อที่ รพ.เอกชน และกักตัวอยู่ที่บ้าน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 3-4 เม.ย.นอนพักที่บ้านอำเภอทองผาภูมิ และวันที่ 4 เม.ย.64 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (ข้อมูลไทม์ไลน์ ณ วันที่ 4 เม.ย.64)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ 4,532 ราย พบเชื้อ 7 ราย ทั้ง 7 รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้วทั้งหมด ไม่พบเชื้อ 4,525 ราย รอผลการตรวจ เป็น 0 และที่ผ่านมา ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นเวลานานถึง 73 วัน สำหรับชายอายุ 31 ปี ที่ตรวจพบเชื้อในวันนี้ ถือเป็นผู้ติดเชื้อสะสมรายที่ 8 นับตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่

ขณะเดียวกัน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำตารางข้อมูลไทม์ไลน์ของชายที่ติดเชื้อโควิด-19 รายดังกล่าวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล พร้อมกับบรรยายเอาไว้สั้นๆ ว่า "หายไปนาน กลับมา 1 ราย ขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดดูแลใกล้ชิด"


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...