xs
xsm
sm
md
lg

จ.มหาสารคามขับเคลื่อนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 7 และโครงการชาวมหาสารคามสุขภาพดี เศรษฐกิจดี ขับเคลื่อนไปด้วยกัญชา”
มหาสารคาม - เลขานุการ รมว.สาธารณสุข เปิด “โครงการชาวมหาสารคามสุขภาพดี เศรษฐกิจดี ขับเคลื่อนไปด้วยกัญชา” นำร่องปลูกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรกของจังหวัดมหาสารคาม


วันนี้ (15 มี.ค.) ณ แปลงปลูกกัญชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 7 และโครงการชาวมหาสารคามสุขภาพดี เศรษฐกิจดี ขับเคลื่อนไปด้วยกัญชา” 

มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผอ.สปสช. และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 7 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกร และเป็นพื้นฐานการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของเขตสุขภาพที่ 7 มีความเป็นรูปธรรมขึ้น โดยเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน อีกทั้งโครงการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้นในชุมชนใช้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หลังจากนั้น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเยี่ยมโรงเรือนปลูกกัญชาและโรงเพาะชำกัญชา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...