xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สั่งปิดโรงงานพาฝัน ป้องการแพร่ไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - สั่งปิดโรงงานพาฝัน เสี่ยงมีการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม หลังมีพนักงานติดเชื้อ 10 กว่าราย ส่วนบริษัทชาร์ป ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ล่าสุด วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย สะสมรวม 109 ราย

วันนี้ (21 ก.พ.) จังหวัดนครปฐม ได้มีการประกาศคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 550/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสั่งปิดโรงงานของบริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เดิมชื่อ บริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2464 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงงานของบริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครปฐม ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน งรายใหม่ 6 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 109 ราย เป็นคนไทย 106 ราย ต่างชาติ 3 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 32 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 22 ยังมีอาการปอดติดเชื้อ ได้รับการเจาะคอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน คณะแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยรายที่ 80 ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเนื่องจากมีภาวะปอดติดเชื้อ รักษาหาย 77 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายได้รับการดำเนินการตามมาตรการอยู่ระหว่างสอบสวนโรค

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ได้มีพนักงาน 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จำกัด ปัจจุบัน ชื่อพาฝัน เท็กซ์ไทล์ เลขที่ 113 หมู่ที่ 4 ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และบริษัทชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 53 ม.3 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 3 คัน พร้อมทีมแพทย์พยาบาลได้ลงพื้นที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับพนักงานทั้ง 2 บริษัทอย่างเร่งด่วน โดยพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2 แห่ง จนถึงวันนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากทั้ง 2 แห่ง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...