xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลเมืองชัยนาทคิดเก๋ๆ ทำริสแบนด์สวมข้อมือคนที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ลดหวาดระแวงคนในสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชัยนาท - นายกเล็กเมืองชัยนาท ผุดไอเดีย ทำริสแบนด์สวมข้อมือคนที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นสัญลักษณ์ลดความหวาดระแวงของคนในสังคม เตรียมขอใช้งบเทศบาล 3.6 ล้านบาท ซื้อวัคซีนฉีดให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 3 พันคน

นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง และจากการที่รัฐบาลเตรียมนำวัคซีนต้านโควิด-19 มาฉีดให้ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล และเป็นการดูแลประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท ที่มีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง อีกทั้งสภาเทศบาลใกล้จะหมดวาระลงในวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการดูแลประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงเตรียมเปิดประชุมสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3,600,000 บาท จัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ผ่านกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ได้แก่ ผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน 3,000 คน โดยเป็นการขออนุมัติงบประมาณไว้ก่อนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณในส่วนนี้ได้ ก่อนที่สภาเทศบาลจะหมดวาระลง

นอกจากนี้ นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ยังผุดไอเดียที่จะทำริสแบนด์ หรือสายรัดข้อมือให้แก่บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อให้เป็นเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ แสดงว่าบุคคลคนนั้นได้รับการฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด-19 แล้ว เพื่อให้ผู้คนในสังคมเมื่อได้เห็นริสแบนด์ที่ข้อมือของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้เกิดความสบายใจ ลดความหวาดระแวงต่อกัน สามารถเข้าไปพบปะพูดคุย หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ตามปกติเหมือนเช่นเดิม ไม่ต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัวผู้คนในสังคมว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่อย่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น