xs
xsm
sm
md
lg

ยังไม่หยุด!! ราชบุรีพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 5 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 5 ราย พบเด็กชายวัย 10 ขวบติดโควิด-19 ด้วย หลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในทันที

เมื่อเวลา 21.30 น. วันนี้ (25 ธ.ค.) จังหวัดราชบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ได้ออกเอกสารชี้แจงว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ จากเดิม 1 ราย เป็นชาย อายุ 24 ปี ชาว ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และเพิ่มใหม่อีก 4 ราย รวมเป็น 5 ราย โดยรายที่ 2 เป็นชาย อายุ 49 ปี ชาวหมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รายที่ 3 เป็นหญิง อายุ 50 ปี ชาวหมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รายที่ 4 เป็นชาย (เจ้าของอู่) อายุ 49 ปี ชาวหมู่ 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี และรายที่ 5 เป็นเด็กชาย (หลานเจ้าของอู่) อายุ 10 ปี ชาวหมู่ 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในทันที

สำหรับไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่ 2 เป็นผู้ป่วยชายอายุ 49 ปี ชาวหมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวันที่ 1-4 ธ.ค.63 ขายผลไม้สดอยู่ที่ตลาดทะเลไทย รับผลไม้มาจาก จ.เชียงใหม่ และพักอยู่ที่แผงที่ขายผลไม้ในตลาดทะเลไทยกับน้องชาย ไม่ได้เดินทางไปไหน ขายผลไม้เสร็จก็เข้าพักที่แผงขายผลไม้ในตลาดทะเลไทย วันที่ 5 ธ.ค.63 เช้าเดินทางกลับมาบ้านหมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก เวลา 13.00 น. เดินทางกลับไปขายผลไม้ที่ตลาดทะเลไทย ระหว่างทางได้แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร

วันที่ 6-18 ธ.ค.63 ขายผลไม้สดอยู่ที่ตลาดทะเลไทย โดยรับผลไม้มาจาก จ.เชียงใหม่ แล้วพักอยู่ที่แผงที่ขายผลไม้ในตลาดทะเลไทยกับน้องชาย วันที่ 19 ธ.ค.63 เวลา 17.00 น. เดินทางกลับมาบ้านหมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ กับน้องชายเนื่องจากตลาดสั่งปิด ระหว่างทางไม่ได้แวะที่ไหนและเข้าพักที่บ้านหมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก วันที่ 20-22 ธ.ค.63 พักอาศัยอยู่ที่บ้านหมู่ 7 ต.ศรีสุราษฎร์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 13.45 น. เดินทางมาที่ รพ.สต.ศรีสุราษฎร์ เพื่อรายงานตัวกลับจากพื้นที่เสี่ยงจ.สมุทรสาคร และวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากรพ.ดำเนินสะดวก เวลา 22.00 น. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่ 3 เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี ชาวหมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยวันที่ 1-16 ธ.ค.63 เวลา 22.00-01.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทะเลไทย เวลา 02.00-07.30 น. นำของทะเลมาขายที่ตลาดราชบุรี บริเวณหน้าร้านขายยา (ตรงข้ามอุโมงค์รถไฟราชบุรี) ขายเสร็จกลับมานอนพักบ้านหมู่ที่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกทุกวันไม่ได้ไปไหน เวลา 17.00-19.00 น. ในทุกวันจะต้องไปคุยที่บ้านพี่สาวหมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก และกลับมานอนบ้านหมู่ที่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก วันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 20.00 น. ไปงานศพเจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่บุปผาราม ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ไปเลี้ยงชาไข่มุก

วันที่ 18 ธ.ค.63 เวลา 15.00-18.30 น. ขายกุ้งที่ตลาดนัดข้างโรงเรียนดำเนินวิทยาต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก วันที่ 19 ธ.ค.63 เวลา 07.30 น. ไปรับกุ้งที่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่น โพหัก แล้วนำมาขายบริเวณหน้าร้านขายยา (ตรงข้ามอุโมงค์รถไฟราชบุรี) วันที่ 20-23 ธ.ค.63 เวลา 02.00 -07.30 น. แม่ค้ากุ้งมาส่งกุ้งที่บ้านหมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จากนั้นนำกุ้งไปขายบริเวณหน้าร้านขายยา (ตรงข้ามอุโมงค์รถไฟราชบุรี) วันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ไปรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ดำเนินสะดวก เวลา 12.00 น. ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่ซอย 53 เขตเทศบาล ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก เวลา 22.00 น. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่ 4 เป็นผู้ป่วยชาย (เจ้าของอู่) อายุ 49 ปี ชาวหมู่ 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยวันที่ 1-8 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. ไปทำงานอู่ซ่อมรถ หมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 9-10 ธ.ค.63 เวลา 05.00-07.00 น. เดินทางไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เวลา 07.30 น. เดินทางกลับมาถึงบ้านหมู่ 4 ต.โพหัก โดยรถยนต์ส่วนตัว เวลา 08.30 น. ไปทำงานที่อู่ซ่อมรถตามปกติ เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 11-16 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อยู่ซ่อมรถหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อยู่ที่อู่ซ่อมรถที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เริ่มมีอาการไข้เจ็บคอ วันที่ 18 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อยู่ที่อู่ซ่อมรถที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก ยังมีไข้และเจ็บคออยู่ รับประทานยาพารา ไม่ได้พบแพทย์ เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 19 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อยู่ที่อู่ซ่อมรถที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 07.00-10.30 น. อยู่ที่อู่ซ่อมรถที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 10.30-11.30 น. ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยที่ 6 เขต 1 หมู่ 4 ต.โพหัก และกลับมาทำงานที่อู่ซ่อมรถรถต่อ เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก

วันที่ 21 ธ.ค.63 ไปลงทะเบียนผู้สัมผัสพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร พร้อมหลานชายที่ รพ.สต.โพหัก หลังจากรายงานตัวกลับไปทำงานที่อู่ซ่อมรถที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เริ่มมีอาการจมูกได้กลิ่นน้อยลง วันที่ 22 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อยู่ที่อู่ซ่อมรถที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 15.00-19.00 น. ได้ดื่มสุรากับช่างที่อู่อีก 4 คน จมูกได้กลิ่นน้อยลง วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อยู่ที่อู่ซ่อมรถที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 15.00-19.00 น. ได้ดื่มสุรากับช่างที่อู่อีก 4 คน จมูกไม่ได้กลิ่น เวลา 19 00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก และวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 08.00-12.00 น. รับการหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.บางแพ เวลา 21.40 น. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่รายที่ 5 เป็นผู้ป่วยเด็กชาย (หลานเจ้าของอู่) อายุ 10 ปี ชาวหมู่ 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยวันที่ 1-4 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อาบน้ำที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก แล้วไปเปลี่ยนชุดนักเรียนที่บ้านยายหมู่ 1 ต.โพหัก โดยมียายขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก เวลา 16.30-19.00 น. เรียนพิเศษกับครูหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 5-6 ธ.ค.63 วันหยุดอยู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ที่อู่ซ่อมรถหมู่ 4 ต.โพหัก

โดยอยู่กับลุงและเย็นกลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 7-8 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อาบน้ำที่บ้านหมู่ 4 และไปเปลี่ยนชุดนักเรียนที่บ้านยายหมู่ 1 ต.โพหัก โดยมียายขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก เวลา 16.30-19.00 น. เรียนพิเศษกับครูหมู่ 4 ต.โพหักเวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 05.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครกับลุงผู้ติดเชื้อยืนยัน กลับถึงบ้านประมาณเวลา 07.30 น. เวลา 08.00-16.00 น. ไปโรงเรียนเวลา 16.30-19.00 น. เรียนพิเศษกับครูหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 19.00 น.กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก

วันที่ 10 ธ.ค.63 เวลา 05.00-07.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร เวลา 08.00-15.00 น. เป็นวันหยุดอยู่กับลุงที่อู่ซ่อมรถหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 15.00 น. กลับมาอยู่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 11-13 ธ.ค.63 อยู่ที่อู่ซ่อมรถ เย็นกลับมานอนบ้าน หมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 14-18 ธ.ค.63 เวลา 07.00 น. อาบน้ำที่บ้านหมู่ 4 แล้วไปเปลี่ยนชุดนักเรียนที่บ้านยายหมู่ 1 ต.โพหัก โดยมียายขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก เวลา 16.30-19.00 น. ไปเรียนพิเศษกับครูหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 19.00 น. กลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก

วันที่ 19-20 ธ.ค.63 วันหยุดอยู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่กับลุงที่อู่ซ่อมรถหมู่ 4 ต.โพหัก โดยอยู่กับลุง และช่วงเย็นกลับมานอนที่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก วันที่ 21 ธ.ค.63 หยุดเรียนเนื่องจากลุงพาไปรายงานตัวลงทะเบียนผู้สัมผัสพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร ที่ รพ. และกลับมาบ้านหมู่ 4 ต.โพหักเวลา 20.00-22.00 น. รับประทานอาหารร่วมกับญาติที่บ้านแฟนพี่สาวหมู่ 2 ต.โพหัก วันที่ 22 ธ.ค.63 เวลา 07.00-14.00 น. อยู่กับลุงที่อู่ซ่อมรถ เวลา 14.00 น. พี่สาวขี่รถจักรยานยนต์ไปรับที่อู่ซ่อมรถมาอยู่บ้านหมู่ 4 ต.โพหัก เวลา 15.00-17.00 น. ได้นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ร่วมกับพี่สาว วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 07.00-19.00 น. หยุดเรียนอยู่กับลุงที่อู่ซ่อมรถ และวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 08.00-12.00 น. เก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.บางแพ เวลา 23.30 น. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...