xs
xsm
sm
md
lg

เพชรบุรีเชิญสัมผัส "ตลาดปล่อยของ" ริมท่าย์น้ำข้ามภพ แลกเปลี่ยนสินค้า เพิ่มพื้นที่ตลาดสีเขียว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบุรี - นายก "มล ท่ายาง" เชิญสัมผัส "ตลาดปล่อยของ" ริมท่าย์น้ำข้ามภพ แลกเปลี่ยนสินค้า เพิ่มพื้นที่ตลาดสีเขียว "ร่วมปล่อยของ ซื้อของ กับคนมีของ"

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เผยว่า สถานการณ์ที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบปัญหาการเกิดมหันตภัยโลกโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนต้องขาดแคลนรายได้ เนื่องจากการหยุดงาน การประกาศปิดพื้นที่จากมาตรการต่างๆ ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆ หยุดชะงัก ทำให้เศรษฐกิจซบเซาในทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งรวมถึงตลาดพื้นที่ท่ายางด้วย

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่ายาง จึงเล็งเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางแก้ไข หรือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางการเงินสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงได้จัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดชุมชนท้องถิ่นแบบองค์รวม เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างโอกาส เพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และอื่นๆ ที่เรียกว่า "ชาวบ้านอยู่ได้ ชุมชนอยู่รอด"

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการสร้างสุขที่หลากหลาย การจัดโครงการดังกล่าว เทศบาลฯ หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น เชื่อมโยงทั้งตลาดบน ตลาดล่าง ภายใต้การรักษาทุนดั้งเดิมของชุมชน เสริมสร้างรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่ามองน่าชม น่ารื่นรมย์กับบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำเพชรบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีรูปแบบการจัดตลาดร้านค้า เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและพื้นที่รับประทานอาหาร จุดถ่ายภาพ ซุ้มกิจกรรมสภาเด็กสืบสานค่านิยมความเป็นไทย เเบบ "คนมีของ" ซึ่งทั้งหมดจะทำให้ เศรษฐกิจชุมชนเกิดการหมุนเวียน ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เกิดศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์สร้างสุข สำหรับ "ตลาดปล่อยของ" กำหนดเปิดงานในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ท่าย์น้ำข้ามภพ และจัดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมซื้อ ขายกับ "ตลาดปล่อยของ" ตามวันเวลาดังกล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...