xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กำชับทุกหน่วยเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สั่งการทุกหน่วยดูแลพี่น้องประชาชนจากปัญหาภัยหนาว ระมัดระวังอัคคีภัย และอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางช่วงฤดูหนาว

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 พบว่า ช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงปลายเดือนมกราคม 2564 และฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง ประกอบกับบางช่วงอาจมีลมกระโชกแรง ซึ่งเอื้อต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดเพลิงไหม้ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ปิดสวิตช์ไฟ ถอดปลั๊กไฟ ปิดวาล์วถังก๊าซ ดับธูปเทียนให้สนิท และขอความร่วมมืองดเว้นการเผาขยะ วัชพืช ตอสั่งข้าว และวัสดุทางการเกษตร โดยให้ใช้วิธีการฝังกลบ เพื่อลดมลพิษในอากาศจากปัญหาหมอกควัน และการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เนื่องจากกลุ่มควันจะลอยต่ำ ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน

ในช่วงที่สภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อาจทำให้ผิวถนนลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำจากหมอกหนา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ควรขับรถเร็ว ไม่ควรจอดรถกีดขวางช่องทางจราจร โดยให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย

ผู้ขับขี่ควรเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถและไฟตัดหมอก กรณีมีหมอกปกคลุมหนาแน่น ไม่เปิดใช้ไฟฉุกเฉิน เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งขอให้ประชาชนควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ และไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ เพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งอาจมีอาการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็น พร้อมทั้งติดตามสภาพอากาศหนาวจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะมีประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบเป็นระยะจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาว

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว จัดทำแผนการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลประชาชนที่ประสบภัยหนาว เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยหนาว รวมทั้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรการในการป้องกันอัคคีภัย และรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบแทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน 

รวมทั้งให้แขวงทางหลวงนครปฐม แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง เนื่องจากในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศจะหนาวเย็น และมีหมอกหนา ผิวถนนลื่น ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได้

กำลังโหลดความคิดเห็น