xs
xsm
sm
md
lg

เชื่อนวชิราลงกรณจัดพิธีธรรมเทศนา เฉลิมพระเกียรติ เป็นครั้งที่ 9

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ที่เชื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ

วันนี้(18 พ.ย.) ที่อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และรับมอบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

โดยมีนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนและชุมชนโดยรอบเขื่อนวชิราลงกรณ เข้ารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี มีนายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.)กล่าวรายงาน


สำหรับการจัดแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 9 โดย กฟผ.ได้กราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ พุทธบุตร ชวโน พระนิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิปัสสนาภาวนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาเป็นองค์แสดงธรรม และนำเจริญจิตตภาวนา

ซึ่ง กฟผ.ได้กำหนดจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทั้งในสำนักงานกลาง และเขตเขื่อน ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระภิกษุที่ได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาเป็นองค์แสดงธรรม


ขณะเดียวกัน กฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 รวมจำนวนเงินกว่า 27 ล้านบาท เป็นการสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาขั้นสูงด้านพุทธศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ด้านบาลีศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับของกองบาลีสนามหลวง ด้านวิปัสสนาภาวนา

โดยผ่านศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านพระนักเทศน์ และด้านพระธรรมจาริก เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นและเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ในการนี้พระอาจารย์ พุทธบุตร ชวโน ได้มอบยอดเงินผ้าป่า จำนวน 82,356 บาท ให้กับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประธานในพิธี เพื่อนำไปสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...