xs
xsm
sm
md
lg

อพท.จัดกิจกรรม "เปิดประตูสู่ความ Creative กับการท่องเที่ยวมุมมองใหม่"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบุรี - งาน "เปิดประตูสู่ความ Creative กับการท่องเที่ยวมุมมองใหม่" องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

วันนี้ (30 ต.ค.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิศษ 8 (อพท.8) จัดงานเปิดตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ Theme "เปิดประตูสู่ความ Creative กับการท่องเที่ยวมุมมองใหม่" ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.63 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝายปฏิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 เป็นประธานเปิดงาน


นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการองเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Toursm) ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 รวมจำนวน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมตอกกระดาษ (ลายหนังใหญ่) ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมทำขนมตาล ชุมชนถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี


กิจกรรมปูนปั้น ลายประจำยาม กลุ่มศิลปะปูนปั้น อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมทำยำหัวโหนด ชุมชนบ้านไร่กร่าง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมทำขนมหวานบ้านน้อย (ข้าวตู) ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมพิมพ์ผ้าลายทอง กลุ่มลูกหว้า (วัดใหญ่สุวรรณาราม) จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมทำโครงหมูอบสับปะรด ชุมชนอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ กิจกรรมทำกระดาษจากใบสับปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตชุชนท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ช่วยส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความจดจำ ประทับใจ และในท้ายที่สุดจะมีความข้าใจอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมของแต่ละชุมชนด้วยการเรียนรู้ ดูของจริง และลงมือทำกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนการจัดงาน "เปิดประตูสู่ความ Creative กับการท่องเที่ยวมุมมองใหม่" และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการพัฒนาโดย อพท. แล้ว จำนวน 8 กิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการค้า การท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงความมีอยู่ของกิจกรรมการท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...