xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.นครพนม ร่วมกับ ร.3 พัน 3 ส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยผู้ยากไร้ ต.หนองญาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (16 ต.ค.) ที่บ้านเหล่าภูมี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครพนม พร้อมด้วย ร้อยเอกวิเศษ ชัยหน้า ผู้แทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นายจรูญ คำพิทูลย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ

ตลอดจนคณะผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบบ้านที่ อบจ.นครพนม ได้ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 อบต.หนองญาติ สร้างขึ้น ตามโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่นายสุรินทร์ ชัยวงค์ษาและครอบครัวได้อยู่อาศัย


โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลำดับที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 และเป็นลำดับที่ 109 ของโครงการ

สำหรับโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยโครงการจะเริ่มจากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทำการสำรวจหาประชาชนผู้เดือดร้อน
จากนั้นทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนตามแนวทางดำเนินโครงการ เมื่อได้บุคคลที่จะให้การช่วยเหลือแล้ว กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จะส่งกำลังพลเข้าทำการก่อสร้างบ้านให้ใหม่จนแล้วเสร็จ

โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวนหลังละ 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทั้งหมด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...