xs
xsm
sm
md
lg

ดิ้นขายการท่องเที่ยว! เมืองน้ำดำเปิดเส้นทางแสวงบุญสร้างรายได้จากทัวร์ธรรมะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 18 อำเภอลงพื้นที่ท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ต่อยอดการท่องเที่ยวในมิติศาสนา เกิดเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงธรรมะ สร้างรายได้ให้ชุมชนหลังโควิด-19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญมิติศาสนา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ผู้นำชุมชน เครือข่ายวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อสืบสานสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวในมิติศาสนา เกิดเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ไทยเที่ยวไทย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน


โดยจุดแรกของทริปเริ่มที่ ศพอ.วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองกาฬสินธุ์ กราบไหว้ขอพรพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่ม-เย็น เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดกลาง พระอารามหลวง ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดกลางพระอารามหลวง มีพระพุทธรูปอายุเก่าแก่

จากนั้นไปที่ ศพอ.วัดประสิทธิ์ไชยาราม ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ชมการแสดงดนตรีโปงลางออนซอนหนองสอ ชุมชนคุณธรรมวัดประสิทธิไชยาราม ที่มีเด็ก เยาวชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ชมสาธิตการตีมีดของดีตำบลหนองสอ และไปที่ ศพอ.วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ชมการสาธิตการทำพานบายศรี ขันหมากเบ็ง จากชุมชนวัดเวฬุวัน


หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง ศพอ.วัดหนองยางเหนือ ต.เนินยาง อ.คำม่วง เยี่ยมสาธิตการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องจักสาน และสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรม กลุ่มแม่บ้าน และจุดสุดท้ายไปที่ ศพอ.วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ต.หนองช้าง อ.สามชัย ที่มีการต้อนรับด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กลองตุ้ม และฟ้อนละคร การจำหน่ายผ้าไหมแพรวา ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสามชัย


พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน รักษาการเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีให้ตัวแทน ศพอ. 18 อำเภอ ชุมชน เยาวชน คนในชุมชนเห็นคุณค่าของวัด พระพุทธศาสนา ได้มาศึกษา เรียนรู้การดำเนินงานของ ศพอ.ต้นแบบทั้ง 5 แห่ง นำสิ่งที่เป็นคุณค่าจากการศึกษาดูงานไปเล่าสู่กันฟัง ไปบอกต่อเพื่อที่จะพัฒนาโดยการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดต่อไป


ด้าน นางสุเนตร บุตรโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาศึกษาดูงาน มองเห็นว่าแต่ละศูนย์มีความเข้มแข็ง รักสามัคคี มีพลัง “บวร” ในการทำงานร่วมกัน

โดยจะนำข้อดี ข้อคิดไปปรับปรุงพัฒนา ศพอ.ที่อำเภอนามน ซึ่งมีสิมเก่าโบราณ มีศิลปวัฒนธรรมมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนอำเภอนามน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...