xs
xsm
sm
md
lg

ญาติธรรมร่วมขบวนแห่พระอรหันต์ 8 พระองค์@วัดป่าโนนกุดหล่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศรีสะเกษ - ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำคณะญาติธรรมร่วมขบวนแห่พระอรหันต์พระองค์ ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม เผยใครเข้าร่วมขบวน หรือแค่ยกมืออนุโมทนาสาธุจะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม บ้านโนนสังข์ ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เดินทางไปร่วมขบวนแห่พระอรหันต์ 8 พระองค์ ในงาน “วันเยี่ยมโนนกุดหล่ม” ซึ้งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย.63

โดยวันนี้ (5 ก.ย.) เป็นการแห่หินแกะสลักพระอรหันต์ 8 พระองค์ และภาพพุทธประวัติหินแกะสลัก 8 ปาง มีรถมาร่วมขบวนแห่หลายคัน โดยมีคณะสงฆ์ พร้อมด้วยญาติธรรมของวัดป่าโนนกุดหล่ม และจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีจำนวนมาก


พระครูจารุธรรมพิมล หรือพระอาจารย์ราวี จารุธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม กล่าวว่า อาตมาภาพได้จัดงาน “วันเยี่ยมโนนกุดหล่ม” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย.63 กิจกรรมที่เป็นบุญพิเศษในปีนี้ นอกจากให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญเมตตาภาวนาแล้ว ยังจะได้ร่วมขบวนแห่อัญเชิญภาพหินแกะสลักพุทธประวัติ 8 ภาพ ประกอบด้วย ภาพปางประสูติ ปางเสด็จออกบวช ปางบำเพ็ญทุกข์กิริยา ปางตรัสรู้ ปางแสดงปฐมเทศนา ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ปางโปรดพุทธมารดา ปางเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน และรูปหินแกะสลักพระอรหันต์สาวก 8 พระองค์ พร้อมด้วยภาพวาดปริศนาธรรม

ซึ่งได้แห่ไปรอบ ต.โพนเขวา แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานตั้งไว้ที่หน้าโรงมหรสพทางวิญญาณ และประดิษฐานตั้งไว้บนภูเขาจารุธรรมคีรีเจดีย์วิหาร ภายในบริเวณวัดป่าโนนกุดหล่ม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่เจ็บป่วย และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่วัดได้ ให้มีโอกาสได้พบเห็นภาพอันเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ เมื่อได้ยกมือร่วมอนุโมทนาสาธุแล้ว จะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของท่านเหล่านั้น


ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนเพิ่งจะเคยเห็นพิธีการจัดงาน “วันเยี่ยมโนนกุดหล่ม” มีความรู้สึกว่า เดินทางเข้าไปในดินแดนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งวัดนี้ได้พัฒนาทางธรรม เป็นที่รู้จักไปทั่วว่า เป็นวัดสายปฏิบัติ พระสงฆ์ที่นี่วางตัวเรียบง่ายและสันโดษ

ไม่แปลกใจเลยที่วัดนี้ทำไมถึงได้รับความศรัทธาจากญาติโยมจำนวนมาก และหากญาติโยมที่สนใจขอเชิญไปร่วมงานที่วัดป่าโนนกุดหล่มได้ ซึ่งมีกิจกรรมให้ปฏิบัติตลอดวัน จนถึงวันที่ 6 ก.ย.63 นี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...