xs
xsm
sm
md
lg

ทลฉ.มอบเงินกว่า 2 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์-อุปกรณ์สื่อการเรียนในพื้นที่รอบท่าเรือฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินกว่า 2 ล้านบาท สนับสนุน 4 โครงการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อการเรียนในพื้นที่ โดยรอบท่าเรือฯ หวังให้สุขภาพและการศึกษาของเยาวชนรอบท่าเรือ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันนี้ (28 ส.ค.) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,472,537 บาท คือ 1.โครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน 2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 3.โครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้ สู่ชุมชน และ 4.โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้แก่นักเรียน โดยมีตัวแทนแต่ละโรงพยาบาล และสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

โดยโครงการแรกเป็นโครงการ ท่าเรือแหลมฉบังสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน ซึ่งได้มอบเงินให้ 4 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จะนำมาให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท

ส่วนโครงการที่ 2. คือ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนสื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม รวมเป็นเงิน 110,668 บาท

สำหรับโครงการที่ 3 คือ โครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้ สู่ชุมชน เพื่อสนับสนุน หนังสือ สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 อีก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟิน วิทยาคม) และโรงเรียนบ้านบางละมุง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 781,869 บาท ด้วยกัน

โครงการที่ 4 คือ โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้แก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและความสนใจในด้านดนตรี ซึ่งสามารถช่วยในการพัฒนาสมาธิและสติปัญญา โดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อกลางในปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท ให้แก่ทางโรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟิน วิทยาคม)

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ทางท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกับสถานศึกษา โรงพยาบาล และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการศึกษาของเยาวชนรอบท่าเรือ นอกจากนั้น เพื่อให้ประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง มีสุขภาพที่ดี และร่างกายแข็งแรง จึงได้มอบเงินให้แก่หลายหน่วยงานดังกล่าว โดยทางท่าเรือจะดำเนินการโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...