xs
xsm
sm
md
lg

TSPCA ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่อยุธยา หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโตวิด 19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระนครศรีอยุธยา - TSPCA ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่อยุธยา หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สัตว์ได้รับผลกระทบ สุนัขและแมวถูกนำไปทิ้งในวัด หรือที่สาธารณะเป็นจำนวนมากทำได้ขาดแคลนอาหาร 
 
ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เผยว่า ทางสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และปศุสัตว์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อำเภอเสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดขาดแคลนอาหาร ณ วัดหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการ “สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ ที่ขาดแคลนอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับสัตว์

โดยสมาคมฯ ได้นำอาหารสุนัขและแมว จำนวน 10 กระสอบ และกรงขนาดใหญ่ จำนวน 2 กรง มอบให้วัดหัวเวียง โดยมีพระใบฎีกาดำรงค์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงพระนิรันดร์ ผู้ดูแลสัตว์ภายในวัด รับมอบเพื่อใช้ในการดูแลสัตว์ต่อไป นอกจากนี้ ได้มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเวียง และคณะครู อาจารย์โรงเรียนวัดหัวเวียง ได้ร่วมติดป้ายรณรงค์การไม่ทิ้งสัตว์ การทำบุญไม่ทารุณสัตว์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วย

ดร.สาธิต กล่าวว่า สมาคมฯ มีความห่วงใยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่จะต้องกระทบต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงและตัวสัตว์ จึงได้จัดโครงการ “สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร หน่วยงาน และบ้านอุปถัมภ์ที่มีเมตตารับเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นและให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ โดยที่ผ่านมาสมาคมฯ ให้การช่วยเหลืออาหารและเวชภัณฑ์แก่บ้านอุปถัมภ์ที่ดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ช่วยเหลือสัตว์ได้กว่า 5,000 ตัวต่อปี สมาคมฯ พยายามในการพัฒนาส่งเสริมในการจัดสวัสดิภาพสัตว์เหล่านั้นให้กินดีอยู่ดี ตามมาตรฐานทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดในการแก้ไขสัตว์จรจัด หรือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต คือ แสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมชื่นชม โดยภาครัฐต้องเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการพัฒนาและช่วยเหลือเพราะเป็นผู้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการบังคับใช้และควบคุมดูแลสัตว์เหล่านั้น ส่วนภาคเอกชนจะช่วยสนับสนุนทรัพยากร และสอดส่องดูแลป้องกันปัญหาร่วมกัน ที่สำคัญคือ ตัวเจ้าของสัตว์ หรือเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ควรเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ดูแลไม่ทอดทิ้งสัตว์อย่างไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2255-5805-7 Email : info@ thaispca.org หรือ Website : www.thaispca.org “เว้นระยะห่าง แต่ไม่เว้นระยะห่วง” เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทุกชีวิตให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...