xs
xsm
sm
md
lg

เมืองน้ำดำเปิดตลาดโอทอปผ้าไทย NEW NORMAL กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - พัฒนาชุมชนเมืองน้ำดำร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา จัดประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยในรูปแบบโอทอป NEW NORMAL หลังได้เจอโควิด-19 พ่นพิษหลายเดือน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เงินสะพัดเพิ่มมากขึ้น


วันนี้ (24 ก.ค.) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประกวดผ้าสไบแพรวา ผ้าแพรวาลายเกาะ และผ้าแพรวาลายล่วง โดยมีนายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ นายมีชัย นาใจดี หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มผู้ผลิตผ้า นำผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก รวมถึงการนำผ้าไหมแพรวาราคาสูง ราคาตั้งแต่ 100,000-300,000 บาท มาโชว์ในงานด้วย

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.นี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์” มีการประกวดผ้าสไบแพรวา ผ้าแพรวาลายเกาะ และผ้าแพรวาลายล่วง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผ้าไหมแพรวา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ตลอดจนส่งเสริมการผลิตผ้าไหมแพรวาให้มีขนาดสัดส่วนสีสันลวดลายที่เหมาะสมและตอบสนองประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้น


สำหรับผ้าที่จัดประกวดมี 3 ประเภท คือ ผ้าแพรวาลายเกาะ ผ้าแพรวาลายล่วง และผ้าสไบแพรวา 10 ลาย โดยผลการตัดสินผ้าแพรวาลายเกาะ ชนะเลิศ นางสมศรี สระทอง ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิทวัส โสภารักษ์ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศิวบูลย์ ชัยสงคราม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์,

ผลการตัดสินผ้าแพรวาลายล่วง รางวัลชนะเลิศ น.ส.กัลยา วงศ์วนิชโยธิน ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางชบาไพร สองวิภักดิ์ ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางบุษบา โสนารัตน์ ต.โพน อ.คะม่วง

ขณะที่ผลการตัดสินผ้าสไบแพรวา 10 ลาย ชนะเลิศ นายวิทวัส โสภารักษ์ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.บุญเรือง ศรีบัว ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางกนกพร บุตรผา ต.โพน อ.คำม่วง ชมเชยอันดับ 1 นายศรชัย บุตรผา ต.โพน อ.คำม่วง และชมเชยอันดับ 2 นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา ต.โพน อ.คำม่วง


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมอีกหลายรายการ เช่น การออกร้านและจำหน่ายสินค้าโอทอปจากชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโอทอป NEW NORMPL ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ถือเป็นการเปิดตลาดผ้าไทยต้อนรับช่วงผ่อนปรนระยะ 5 ซึ่งจะเป็นการต่อยอดและขยายผล รวมทั้งรณรงค์ให้มีการสวมใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในทุกวันอังคาร และวันศุกร์อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...