xs
xsm
sm
md
lg

รอง ปธ.วุฒิสภาลุยพื้นที่ขอนแก่น ประมวลปัญหาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขอนแก่น - รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 นำคณะ ส.ว.ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น พบปะประชาชนและตัวแทนหน่วยงานราชการพร้อมรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่เพื่อตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี ชมขอนแก่นเป็นต้นแบบของอีกหลายจังหวัดในฐานะสมาร์ทซิตี


วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา นำคณะลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) โดยภาคเช้า คณะได้เดินทางไปยังวัดหนองแวง พระอารามหลวง เพื่อกราบนมัสการพระมหาธาตุแก่นนคร และกราบสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิญาณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง

จากนั้นได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชุมร่วมกับส่วนราชการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จากผู้ประกอบการ ส่วนราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น บรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ การนำเสนอข้อมูลของหอการค้าจังหวัด และโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น


นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 กล่าวว่า การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ระหว่างคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น คณะกรรมการได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสมาร์ทซิตี เป็นเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน

จังหวัดขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นจังหวัดต้นแบบของอีกหลายจังหวัด และสิ่งที่คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาให้ความสำคัญอีกประเด็นคือ เรื่องน้ำ ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ติดตามรับฟังและสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากการบริหารงานในจังหวัด นำไปตั้งเป็นกระทู้ถามรัฐมนตรี และรวบรวมทำเอกสารถึงคณะกรรมาธิการในแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน


รายงานข่าวแจ้งว่า จากนั้นกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะที่ 1 ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ เพื่อฟังการบริหารจัดการโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ

ส่วนคณะที่ 2 เดินทางไปยังเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น พบปะเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากนั้นลงพื้นที่รับฟังการบริหารจัดการบึงแก่งน้ำต้อน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...