xs
xsm
sm
md
lg

“อานนท์” ล่องใต้ ขับเคลื่อนนโยบายรวมไทยสร้างชาติ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย
ภูมิภาค - “อานนท์” ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ล่องใต้ดันวิสาหกิจชุมชน ช่วยชุมชนหมู่บ้านทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ สานนโยบาย “บิ๊กตู่” รวมไทยสร้างชาติ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ


วันนี้ (1 ก.ค.) ที่ห้องประชุมเรือนไทยพรหมคีรีศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย พร้อมด้วยนายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล ประธานเครือข่ายเมืองสมุนไพรนาคราช พร้อมคณะผู้บริหารประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชน

ร่วมประชุมหารือการปรับเปลี่ยน “หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.๙ ถึง ร.๑๐ สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” พร้อมแนะนำการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสนอของบประมาณแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกร ต่อทางรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานระหว่างภาคประชาชนกับทางรัฐบาล

กิจกรรมดังกล่าวมี นายสุธี พลวัฒน์ ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย “ภาคใต้ตอนบน” นำตัวแทนประธานจังหวัดประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายทวี ประหยัด ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย “ภาคใต้ตอนล่าง” นำตัวแทนประธานจังหวัดประกอบด้วย ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และ จ.สงขลา รวม 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชน หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ วิสาหกิจชุมชนจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่คิดจากการเรียนรู้ ทำกินทำใช้ทดแทนการซื้อจากตลาด ชุมชนทำได้เอง ทำกินทำใช้ทดแทนการซื้อลดรายจ่ายและยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ เพราะหากชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ กระแสพระราชดำรัสของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ได้ทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มทำให้ตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็จะเข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชนจึงมีความสำคัญในการสร้างฐานมั่นคงให้แก่ประเทศ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจายโอกาสประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพึ่งตนเองได้มากขึ้น
นายอานนท์ กล่าวอีกว่า วิสาหกิจชุมชน คือการประกอบการโดยชุมชน มีสมาชิกชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงิน และต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร จึงนำเสนอความช่วยเหลือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและช่วงวิกฤต ไวรัสโควิด-19 ระบาด และทางรัฐบาลก็พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตามนโยบาย รวมไทยสร้างชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น