xs
xsm
sm
md
lg

“บุญลือ” กระตุ้นช่วยนักกีฬาสู้ภัยโควิด-19 ดันแก้ระเบียบกองทุนพัฒนากีฬาให้คล่องตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐสภา -“บุญลือ” ประธาน กมธ.กีฬา ผลักดันกระตุ้นช่วยนักกีฬาสู้ภัยโควิด-19 ดันแก้ระเบียบกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ด้านต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัว หวังช่วยเหลือและพัฒนาการกีฬาทุกระดับของประเทศ

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 402 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 มีคณะกรรมาธิการกีฬาและที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้ สาระสำคัญมีการพิจารณาศึกษามาตรการให้ความช่วยเหลือบุคลากรกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้เชิญประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เลขานุการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมี ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าฯ กกท.ได้มอบให้ น.ส.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เข้าชี้แจง

นอกจากนี้ ยังได้เชิญปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้าชี้แจง ประกอบด้วย น.ส.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ นายธำรงศรี สู่พานิช หัวหน้างานกฎหมาย

การประชุมผู้ชี้แจงได้อธิบายถึงมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบุคลากรกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ และคณะกรรมการกีฬามวย ไปถึงข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 33 มาตรา 42(6) พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 มาตรา 11(9) และ พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 มาตรา 12 กับการวางหลักเกณฑ์การช่วยเหลือที่ต้องครอบคลุม เป็นไปตามความต้องการ มีระเบียบรองรับและต้องทันเวลา

ทั้งนี้ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณและการเตรียมการช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพ นักกีฬามวย ซึ่งในส่วนฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ได้เสนอผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ด้านข้อกฎหมาย กกท.ได้สอบถามประเด็นข้อกฎหมายไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และในการเตรียมการช่วยเหลือ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ คณะกรรมการกีฬามวย ได้เห็นชอบแนวทางบุคลากรกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีกำหนดที่จะประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ซักถามทั้งหมดคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งระบบรายชื่อและเขตเลือกตั้ง กรณีการเกิดกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เชื่อว่านักกีฬาทุกคนดีใจและหวังที่จะให้กองทุนนี้พัฒนากีฬาทุกชนิดโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ติดปัญหาการเขียนระเบียบหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณของกองทุน จนทำให้ขาดความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเมืองได้เปลี่ยนไปจนทำให้หลายคนต่างเฝ้ารอบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

“กองทุนนี้จึงควรที่จะต้องกลับมาทบทวนในข้อจำกัดต่างๆ ควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบในด้านต่างๆ ที่ต้องให้เกิดความคล่องตัว เพราะกองทุนนี้เป็นความมุ่งหวังของนักกีฬาและบุคลากรทางด้านกีฬาทุกคน จึงขอความร่วมมือผู้จัดการกองทุนฯสะท้อนปัญหาร่วมกับกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะสิ่งสำคัญสูงสุดคือการช่วยเหลือและพัฒนาการกีฬาทุกระดับของประเทศไทย” ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวในที่สุด


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ซึ่งมี ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ และมีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มี ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม เป็นประธาน โดยทั้งหมดจะเริ่มทำงานทันทีเพื่อช่วยเหลือพัฒนาวงการกีฬาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น