xs
xsm
sm
md
lg

พอใจทดสอบสอนออนไลน์ช่วงโควิด-19 พื้นที่ จ.หนองคาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์และออนแอร์ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย - ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่โรงเรียนใน จ.หนองคาย ชมสาธิตการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด-19 พอใจทำได้ดี ย้ำเรียนทั้งออนแอร์ และออนไลน์ได้ประโยชน์ ช่วงทดลองใช้งานเห็นข้อบกพร่องให้รีบแก้


วันนี้ (2 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้ติดตามการทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์และออนแอร์ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 หนองคาย บึงกาฬ นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นำคณะครูสาธิตการสอนออนไลน์ ใช้แอปพลิเคชันที่ทันสมัย จากนั้นได้ไปตรวจสอบการสอบเข้าเรียนในชั้นเรียนพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า หลังจากชมการสาธิตการสอนออนไลน์ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พบว่า มีความพร้อมทั้งหลักสูตร และครูผู้สอน เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งระหว่างวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 เป็นช่วงทดลองการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และออนแอร์ ในสถานการณ์พิเศษการระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.63

หากถึงวันนั้นสถานการณ์ของโรคยังไม่ดีขึ้น ก็ต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์และออนแอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงนี้ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบระบบ ประสานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงการดำเนินการในช่วงปีการศึกษานี้ แต่ไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของนักเรียน ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องบังคับให้ผู้ปกครองจัดหาแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือใหม่ เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งต้องไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้
ทางโรงเรียนสามารถหามาตรการรองรับ ทั้งการไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูความพร้อมของนักเรียนแต่ละคน เพื่อนำมาแก้ปัญหาก่อนล่วงหน้า ส่วนนักเรียนบางคนที่มีพ่อหรือแม่เป็นชาวลาว แล้วช่วงปิดภาคเรียนไปเยี่ยมญาติที่ประเทศลาว เมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้กลับประเทศไม่ได้ บางโรงเรียนได้มอบใบงาน ติดตามสถานการณ์ของนักเรียน เหล่านี้ขึ้นกับดุลพินิจของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ พิจารณาได้เองตามความเหมาะสม เพราะแม้โรงเรียนจะหยุด แต่การเรียนการสอนนั้นหยุดไม่ได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น