xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.ขอนแก่นเร่งรณรงค์ป้องกันระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ อ.น้ำพอง อ.เขาสวนกวาง และ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น


โดยดำเนินการเผยแพร่สื่อผ่านรถกระจายเสียง และแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ แผ่นพับ ใบปลิว ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงแนะนำช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนความมั่นคง 1374 ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...