xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นวันที่ 18 แต่ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เผยไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นวันที่ 18 แล้ว ขอให้ชาวนครปฐมร่วมมือกัน และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันปัญหาโควิด-19 ระบาดซ้ำ

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขณะนี้แม้ตัวเลขผู้ป่วยของจังหวัดนครปฐมจะไม่เพิ่มขึ้นจาก 23 ราย แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือ 20 รายแรก สอบสวนพบที่มาของโรค แต่รายที่ 21-23 สอบสวนไม่พบที่มาของโรค ซึ่งได้ตรวจหากับผู้เกี่ยวข้องเกือบ 700 คน แต่ไม่พบต้นตอของโรค จึงขอให้ทุกคนป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดขอความร่วมมืออย่างจริงจัง

ทั้งนี้ หลังจากที่ทางจังหวัดได้มีประกาศผ่อนคลายในเฟสแรก ทำให้ชาวนครปฐมออกมาใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านมากขึ้น บางส่วนยังปรับตัวกับมาตรการที่กำหนดไม่ได้ ใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง ซึ่งได้ให้ส่วนราชการต่างๆ ลงไปให้ความรู้ ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการปรับตัว เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตใหม่ แต่ขอให้ทุกคนคิดเสมอว่ายังมีผู้ป่วยอยู่ ทั้งนี้ จากการประเมินผลตามมาตรการต่างๆ ที่มีการผ่อนคลาย จุดที่ได้รับความร่วมมือน้อยคือตลาด ผู้ซื้อและผู้ขายยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่น ใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง และไม่รักษาระยะห่าง

จากการติดตามสถานการณ์ของประเทศต่างๆ พบว่า ประเทศที่มีการผ่อนคลายจะเกิดการระบาดรอบ 2 จึงขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของจังหวัด ขณะที่ทางจังหวัดก็รับฟังเสียงของประชาชน เปิดช่องทางการรับเรื่องผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม สายด่วน 1567 และเปิดไลน์ Open Chat ซึ่งมีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาจำนวนมาก
กำลังโหลดความคิดเห็น