xs
xsm
sm
md
lg

ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเรียกร้องรัฐเร่งนำคนไทยกลับบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภาคกลาง - ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ชี้มีคนไทยตกค้างในต่างประเทศและต้องการกลับไทยจำนวนมาก รัฐมีหน้าที่คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใด คนไทยเหล่านี้หนีความตายจากโรคระบาดโควิด-19 กลับบ้าน รัฐต้องเป็นผู้นำคนเหล่านี้กลับอย่างเร่งด่วนและปลอดภัย

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทยที่ตกค้างและต้องการกลับประเทศไทย ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนจำนวนมาก เนื่องจากประเทศที่คนไทยเหล่านี้อาศัยอยู่ไม่มีความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ระบุชัดเจนว่า จะห้ามผู้มีสัญชาติไทยกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรมิได้

แต่รัฐกลับออกมาตรการ fit to travel ที่สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้มีสัญชาติไทยไปขอใบรับรองแพทย์ตรวจร่างกายภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และหนังสือรับรองการ เดินทางเข้าประเทศที่ออกให้โดยสถานทูตไทย ซึ่งเป็นภาระเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางกลับ รวมถึงการจำกัดจำนวนคนที่จะกลับ ทั้งให้ลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งยุ่งยากและซับซ้อน และบางส่วนตกเป็นเครื่องมือของนายหน้าพาเดินทางมาชายแดน นายหน้าทำเอกสาร ขบวนการขนคนข้ามแดน และขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ อันเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากที่ได้รับ

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า เมื่อกลับโดยระบบไม่สะดวก เพื่อหนีความตายและโรคระบาด ทำให้คนไทยจากมาเลเซียกลับสู่ไทยทางช่องทางธรรมชาติ แต่กลับได้รับการปฏิบัติเหมือนดังขบวนการข้ามชาติผิดกฎหมาย ทั้งที่ผิดกฎหมายคนเข้าเมืองเพียงเล็กน้อย ที่เป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เข้าทางช่องทางและเวลาที่กำหนด โทษสูงสุดปรับไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งหากพิจารณาว่าหนีโรคระบาดร้ายแรงกลับมาบ้าน ไม่มีเจตนากลับเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง น่าจะไม่ถูกลงโทษปรับด้วยซ้ำ และควรได้รับการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นจากเพื่อนร่วมสัญชาติและเจ้าหน้าที่รัฐ

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐควรดำเนินการให้คนไทยที่ประสบปัญหาและความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 กลับบ้านอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยให้สถานทูตและเจ้าหน้าที่ไทยในแต่ละประเทศดูแลคนไทยทุกคนให้ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการพาคนเหล่านี้กลับบ้าน

ขณะเดียวกัน ต้องลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางกลับ เช่น fit to travel เพื่อนำพาคนไทยเหล่านี้กลับบ้านได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งเตรียมการภายในประเทศไทยในการรองรับคนไทยที่กลับมาอย่างอบอุ่น มีความปลอดภัย ดังเช่นเคยดำเนินการไปพาคนไทยกลับมาด้วยการนำเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ไปรับที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนกลับมา และให้อยู่เฝ้าดูความปลอดภัยในประเทศไทยแล้วจึงจัดส่งกลับบ้าน รัฐมีหน้าที่ไปนำพาคนเหล่านี้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ไม่ใช่ให้พวกเขาดิ้นรนหาทางกลับกันเอง เพราะคนเหล่านี้คือคนไทยที่หนีความตายกลับมา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...