xs
xsm
sm
md
lg

กลับไทยวันแรก คนไทยตกค้างในลาว ย้ำกักตัวทันทีที่ จ.หนองคาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หนองคาย - 7 คนไทยที่ตกค้างในประเทศลาว เดินทางกลับเข้าไทยแล้ว จากยื่นเรื่องไว้ 8 คน ด้านผู้ว่าฯหนองคายเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวเพิ่ม รองรับคนไทยเดินทางกลับประเทศ เบื้องต้นแจ้งเดินทางกลับ ช่วง 18 เม.ย. - 1 พ.ค.จำนวน 40 คน

วันนี้ (18 เม.ย. 63) บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย มีเจ้าหน้าที่จากทำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินทางมาเตรียมความพร้อมรับคนไทยที่ตกค้างใน สปป.ลาว ที่ได้แจ้งความประสงค์กับสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาวไว้ พร้อมกลับประเทศเป็นวันแรก ซึ่งวันแรกมีผู้แจ้งความประสงค์ไว้ทั้งหมดจำนวน 8 คน โดยคนไทยที่แจ้งความประสงค์ไว้ได้เดินทางเข้ามาถึงด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย


เวลาประมาณ 10.50 น. ได้เดินทางโดยยนต์ที่จัดเตรียมไว้จำนวน 6 คน และเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวอีก 1 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 4 คน ส่วนอีก 1 คนมีปัญหาเรื่องเอกสารจึงยังไม่สามารถเดินทางกลับมาวันนี้ได้ หลังเดินทางมาถึงด่านพรมแดนฝั่งไทย ทุกคนได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดหนองคาย ผ่านขั้นตอนการเข้าเมืองจากด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและด่านศุลกากรหนองคาย, จัดทำทะเบียนประวัติ, รับฟังคำชี้แจง, เดินทางไปยังสถานที่กักตัว, ทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระและรถยนต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และส่งตัวกลับภูมิลำเนาหลังผ่านการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้ว

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจาก สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่าสุดมีทั้งหมด 40 คน โดยจะเดินทางเข้ามาในวันนี้ (18 เมษายน 63) เป็นวันแรกจำนวน 8 คน, วันที่ 19 เมษายน 63 จำนวน 9 คน, วันที่ 20 เมษายน 63 จำนวน 15 คน, วันที่ 21 เมษายน 63 จำนวน 4 คน, วันที่ 22 เมษายน 63 จำนวน 1 คน, วันที่ 25 เมษายน 63 จำนวน 1 คน และวันที่ 1 พฤษภาคม 63 จำนวน 2 คน
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การรับตัวคนไทยที่ตกค้างใน สปป.ลาว กลับประเทศผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากจังหวัดหนองคายได้ประชุมซักซ้อมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัดกุม และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามามีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดมาจากส่วนกลางเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

การรับคนไทยกลับประเทศจุดนี้ ได้กำหนดว่าจะต้องเดินทางเข้ามาไม่เกินเวลา 12.00 น. เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการในหลายขั้นตอน จึงได้กำหนดเรื่องของเวลาร่วมกันกับ ตม.สปป.ลาว ที่จะปฏิบัติงานถึงเวลา 12.00 น.เท่านั้น ผู้ที่มาไม่ทันเวลาที่กำหนด ก็ต้องไปลงทะเบียนกำหนดวันเดินทางกลับประเทศใหม่


จากข้อมูลล่าสุดมีแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับโดยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ประมาณ 50 กว่าคน เป็นการทยอยเดินทางเข้ามา ซึ่งระยะเวลาลงทะเบียนยังไม่ได้กำหนด เมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะทยอยเข้ามาตามวันที่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ 100 ห้อง แต่ถ้าคนที่เข้ามาเป็นสามี-ภรรยากันก็จะอยู่ในห้องเดียวกันได้

จังหวัดหนองคายได้จัดหาพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาได้ทั้งหมด เนื่องจากส่วนกลางมีนโยบายว่าไม่ควรจะส่งต่อผ่านเข้าไปที่จังหวัดปลายทาง ซึ่งจังหวัดหนองคายจะกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาไว้ที่จังหวัดหนองคายทั้งหมด และทำความเข้าใจกับประชาชนใกล้เคียงกับจุดกักตัวแล้วเรียบร้อยดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...