xs
xsm
sm
md
lg

เกือบ 3,000 ครอบครัวเมืองชัยนาท ยังเดือดร้อนประสบภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชัยนาท - ภัยแล้งยังคุกคาม! เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน ต้องสูบน้ำจากบึงฉวาก ส่งต่อ 3 ทอด ไปใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 2,800 ครัวเรือน ได้มีน้ำกินน้ำใช้

วันนี้ (8 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งยังคงคุกคามพื้นที่ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท อย่างต่อเนื่อง ชาวบ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน 2,800 ครัวเรือน 14,000 คน ยังคงได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และน้ำทำการเกษตร โดยสถานการณ์ล่าสุด น้ำในคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว และแหล่งน้ำกักเก็บในหมู่บ้านที่เคยใช้เป็นแหล่งน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้าน อยู่ในสภาพแห้งขอด

นายสยาม วงศ์เส็ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยน จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ กรมชลประทาน นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ไปติดตั้งบริเวณบึงฉวาก ม.1 ต.บ้านเชี่ยน เพื่อสูบน้ำจากบึงฉวาก วันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งเข้าคลอง 4 ซ้าย มะขามเฒ่า-กระเสียว จากนั้นใช้เครื่องสูบน้ำของเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน และศูนย์ ปภ.16 ชัยนาท จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำจากคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว ส่งเข้าไปในพื้นที่ ม.2 ม.4 ม.7 ม.11 เพื่อนำไปใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ก่อน จากนั้นจึงจะอนุญาตให้เกษตรกรทั้ง 12 หมู่บ้าน จัดรอบเวรสูบน้ำนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ และรดสวนผลไม้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำในบึงฉวากมีจำกัด การสูบน้ำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต.บ้านเชี่ยน จึงทำได้เป็นระยะๆ เท่านั้น เพราะหากปริมาณน้ำในบึงฉวากลดต่ำลงจะต้องหยุดสูบน้ำในบึงก่อน จากนั้นต้องสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีน เข้าไปเติมในบึงให้ระดับน้ำสูงกว่า 9.40 เมตร จึงจะสูบน้ำในบึงไปใช้ใหม่ได้ เพื่อไม่ให้ระดับน้ำในบึงลดต่ำลงมาก จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในบึงฉวาก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...